ZA PODUZETNIKE U TURIZMU NOVIH 300 MILIJUNA KUNA U OKVIRU NATJEČAJA „PODRŠKA RAZVOJU MSP U TURIZMU POVEĆANJEM KVALITETE I DODATNE PONUDE HOTELA“

Natječaj je otvoren i prijave se zaprimaju od 14.10.2015. do 31.12.2016. godine, odnosno do iskorištenja sredstava. U okviru ovog Programa osigurano je 40.000.000 eura za razdoblje 2014.-2020., prikazanih u Državnom proračunu Republike Hrvatske u iznosu od 304.000.000 kuna na izvoru Europskog fonda za regionalni razvoj.

Na natječaj se mogu prijaviti pravne ili fizčke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih poduzeća, te koja su registrirana najmanje godinu dana prije predaje projektne prijave i koji ima minimalno 1 zaposlenog na temelju sati rada u godini koja prethodi godini predaje projektne prijave. Uz ostale uvjete, prijavitelj mora prije dana predaje projektne prijave biti registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti prema klasifikaciji NAC Rev. 2:

  • Oznaka NACE 55: smještaj
  • Oznaka NACE 56: djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića.

Također prijavitelji moraju imati minimalan udio kapitala i rezervi u pasivi od 15% prema godišnjem financijskom izvješću u fiskalnoj godini koja prethodi godini predaje projektne prijave.

Predmet ovog poziva je poboljšanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva u turizmu poticanjem ulaganja u izgradnju i opremanje novih ili rekonstrukciju i opremanje postojećih hotela.

Cilj poziva je produljenje turističke sezone i podizanje konkurentnosti MSP u turizmu i razvoja turističke destinacije kroz povećanje kvalitete i dodatne ponude hotela.

Sredstva državnih potpora iz Programa dodjeljuju s kroz Regionalne potpore, Potpore za savjetodavne usluge u koristi MSP-ova, Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima i Potpore za usavršavanje.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodjeliti po pojedinom projektu iznosi 1.000.000 kuna, a iznos ukupne državne potpore ne može prijeći prag od 10.000.000 kuna.

U okviru projekta, financirat će se sljedeće prihvatljive aktivnosti:

  1. Ulaganja u materijalnu imovinu
  2. Ulaganje u nematerijalnu imovinu
  3. Savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konuzltanti
  4. Sudjelovanje na sajmovima i predstavljanje novog turističkog proizvoda
  5. Usavršavanja i provođenja specijaliziranih treninga

Aktivnosti navedene pod točkama 3, 4 i 5 moraju biti izravno povezane s projektom.

Kako bi projekt bio prihvatljiv, projektni prijedlog mora obuhvaćati i komponentu gradnje.

Detaljnije o natječaju

(Izvor)