Ostvarite svoje idejeNATJEČAJ ZA PROVEDBU PODMJERE 6.1. „POTPORA ZA POKRETANJE POSLOVANJA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA“ – TIP OPERACIJE 6.1.1. „POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA“ZA PODUZETNIKE U TURIZMU NOVIH 300 MILIJUNA KUNANATJEČAJ „POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP U PODRUČJIMA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT)“TRAJNO OTVOREN NATJEČAJ ZA MSP ZA ULAGANJE U IZGRADNJU PROIZVODNIH KAPACITETA I ULAGANJE U OPREMUTRAJNO OTVOREN NATJEČAJ ZA MSP ZA ULAGANJE U PROIZVODNU TEHNOLOGIJU

Priprema projekata

 

Za naše klijente osim konzultantskih usluga i vođenja projekata, radimo kompletnu pripremu projekata koji su financirani iz fondova EU, te nacionalnih i drugih izvora.
Klijenti mogu izabrati jednu od dvije usluge – jednokratna priprema projekta i praćenje klijenata na godišnjoj razini uz pripremu projekata.

 

PRIPREMA PROJEKATA NA GODIŠNJOJ RAZINI (obuhvaća praćenje klijenata tijekom cijele godine kako bi se njegova projektna ideja realizirala što uspješnije)

 • Pomažemo pri razradi projektne ideje;
 • Razvijamo strategiju po kojoj ćemo pratiti razvoj klijentove ideje, za njega pratimo natječaje koji su financirani iz fondova EU, nacionalnih i drugih izvora, klijenta obaviještavamo o potencijalnim natječajima;
 • Radimo potrebne konzultantske usluge tijekom i prije izrade projektne dokumentacije;
 • Za klijenta izrađujemo okvirne bodovne analize kako bi se uvidjelo postoji li potencijal prijave na konkretni natječaj;
 • Pripremamo projektnu dokumentaciju (natječajnu dokumentaciju, investicijske studije, ekonomsko-financijske analize);
 • Pomažemo pri ishođenju bankarskih kredita;
 • Prijavljujemo projekt za klijenta;
 • Pružamo mogućnost usluge provođenja projekata koji su odobreni za financiranje;
 • Pružamo mogućnost pregleda ranije prijavljivanih i izrađenih projekata koji nisu odobreni za financiranje, te njihovu prepravku i nadopunu.

 

 

JEDNOKRATNA PRIPREMA PROJEKATA:

 • Klijentovu konkretnu ideju razrađujemo i pripremamo za konkretan natječaj;
 • Izrađujemo okvirne bodovne analize kako bi se uvidjelo postoji li potencijal prijave na konkretan natječaj;
 • Radimo konzultantske usluge vezane uz konkretnu projektnu ideju i vezane uz konkretni projektni natječaj;
 • Izrađujemo projektnu dokumentaciju (natječajnu dokumentaciju, investicijske studije, ekonomsko-financijske analize);
 • Pomažemo pri ishođenju bankarskih kredita;
 • Prijavljujemo projekt za klijenta;
 • Pružamo mogućnost usluge vođenja projekata koji su odobreni za financiranje;
 • Pružamo mogućnost prepravke i preprijave ranije izrađenih projekata koji nisu odobreni za financiranje.
eu-fond

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija”.

PRETRAŽIVANJE NATJEČAJA