Ostvarite svoje idejeNATJEČAJ ZA PROVEDBU PODMJERE 6.1. „POTPORA ZA POKRETANJE POSLOVANJA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA“ – TIP OPERACIJE 6.1.1. „POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA“ZA PODUZETNIKE U TURIZMU NOVIH 300 MILIJUNA KUNANATJEČAJ „POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP U PODRUČJIMA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT)“TRAJNO OTVOREN NATJEČAJ ZA MSP ZA ULAGANJE U IZGRADNJU PROIZVODNIH KAPACITETA I ULAGANJE U OPREMUTRAJNO OTVOREN NATJEČAJ ZA MSP ZA ULAGANJE U PROIZVODNU TEHNOLOGIJU

IZGRADNJA PROIZVODNIH KAPACITETA MSP I ULAGANJE U OPREMU

 • Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
 • Natječaj otvoren: 09.04.2015.
 • Rok za prijavu: 31.12.2020.
 • Tema / Sektor: Poduzetništvo
 • Država: Hrvatska
 • Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća
 • Financijska alokacija: 15 000 000 Kn

Prijavitelji: pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće.

Predmet Poziva: Poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a poticanjem ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, posebice kroz izgradnju i opremanje poslovnih jedinica.

Namjena: Poticanje investicija u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacijom proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljitom promjenom u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice.

Cilj: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva te razvoj novih kompetencija i stvaranje novih, odnosno očuvanje postojećih radnih mjesta.

Financijska alokacija: Temeljem OPKK-a u Državnom proračun RH iz EFRR-a osigurano je 760.000.000,00 kuna za razdoblje 2014.-2020.

Iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu:

 • Najniži iznos: 1.500.000,00 kuna
 • Najviši iznos: 15.000.000,00 kuna

Prihvatljive aktivnosti:

 • Ulaganje u materijalnu imovinu
 • Ulaganje u nematerijalnu imovinu
 • Savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti
 • Sudjelovanje na sajmovima
 • Usavršavanje
eu-fond

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija”.

PRETRAŽIVANJE NATJEČAJA