Ostvarite svoje idejeNATJEČAJ ZA PROVEDBU PODMJERE 6.1. „POTPORA ZA POKRETANJE POSLOVANJA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA“ – TIP OPERACIJE 6.1.1. „POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA“ZA PODUZETNIKE U TURIZMU NOVIH 300 MILIJUNA KUNANATJEČAJ „POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP U PODRUČJIMA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT)“TRAJNO OTVOREN NATJEČAJ ZA MSP ZA ULAGANJE U IZGRADNJU PROIZVODNIH KAPACITETA I ULAGANJE U OPREMUTRAJNO OTVOREN NATJEČAJ ZA MSP ZA ULAGANJE U PROIZVODNU TEHNOLOGIJU

PRIPREMA I PROVEDBA INTEGRIRANIH RAZVOJNIH PROGRAMA TEMELJENIH NA OBNOVI KULTURNE BAŠTINE

 • Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
 • Natječaj otvoren: 06.11.2015.
 • Rok za prijavu: 30.06.2020.
 • Tema / Sektor: Kultura, Turizam
 • Država: Hrvatska
 • Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Fizičke osobe

Vrsta natječaja: bespovratna sredstva

Otvoren od:  6.11.2015. do 30.6.2020.

Područje: turizam, kultura

Prijavitelji: pravne osobe kao vlasnici kulturnih dobara, tijela javne vlast

Opći cilj: doprinos održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj/regionalnoj razini

Prihvatljiva ulaganja:

 • kulturna baština (arheološka nalazišta, povijesne građevine, vrtovi, perivoji,parkovi itd.)
 • znanost i edukacija ( multimedijalne dvorane, izložbeni prostori, radionice, istraživanja itd.)
 • slobodno vrijeme i rekreacija (dječje igralište, zabavni parkovi, šetnice itd.)
 • smještaj i hrana/piće (ugostiteljstvo)
 • pristupačnost (parkirališta, pristupne cesta, komunalno opremanje, internet centri itd.)
 • maloprodaja i zanati (razvoj prodaje putem interneta itd.)
 • promocija i vidljivost (medijska i druga promidžba)

 

Visina potpore:

 • Grupa aktivnosti A) najniži iznos 500.000,00HRK najviši iznos 5.000.000,00HRK
 • Grupa aktivnosti B) najniži iznos 7.000.000,00HRK najviši iznos 100.000.000,00HRK

 

Prihvatljive aktivnosti:

 1. A) Priprema dokumentacije za provedbu Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi  kulturne baštine

-priprema studijske dokumentacije

-priprema projektne dokumentacije

 1. B) Provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine

-zaštita, obnova i revitalizacija nepokretnih kulturnih dobara upisane u Registru kulturnih dobara RH (uključujući opremanje)

-rekonstrukcija i/ili izgradnja pratećih infrastrukturnih objekata povezanih s kulturnom baštinom (koji nisu kulturno dobro) uključujući opremanje

-razvoj kulturnih i turističkih sadržaja i proizvoda utemeljenih na kulturnoj baštini

-promocija i marketing destinacije na temu kulturne baštine

 

Rok dostave projektnih prijedloga :

 • Grupa aktivnosti A)   prosinca 2018. godine
 • Grupa aktivnosti B)  lipnja 2020. godine

 

 

eu-fond

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija”.

PRETRAŽIVANJE NATJEČAJA