Pravilnik o provedbi Podmjere 6.4.

Dana 3.studenoga 2015. godine, Ministarstvo poljoprivrede na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15), donosi pravilnik o PROVEDBI PODMJERE 6.4.

 

Korisnici: poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika te fizičke osobe koje su nositelji ili članovi obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji pokreću ili razvijaju nepoljoprivredne djelatnosti.

Visina potpore:

 • Najniži iznos javne potpore po korisniku iznosi 3.500 eura u protuvrijednosti u kunama
 • Najviši iznos javne potpore po korisniku iznosi 200.000 eura u protuvrijednosti u kunama tijekom razdoblja od tri uzastopne fiskalne godine.

 

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 70 % od ukupnih prihvatljivih troškova.

 

Prihvatljiva ulaganja:

 

 1. turizam u ruralnom području (građenje i/ili opremanje građevina i/ili turističke infrastrukture za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga)
 2. tradicijski obrt, umjetnički obrti uključujući i obrte za izradu suvenira i rukotvorina (građenje i/ili opremanje građevina u kojima se obavlja proizvodnja i/ili trženje)
 3. pružanje usluga u ruralnim područjima, poljoprivredi i šumarstvu (građenje i/ili opremanje građevina za pružanje usluga u ruralnim područjima) i
 4. prerada, marketing i izravna prodaja proizvoda koji nisu obuhvaćeni Dodatkom I Ugovora o funkcioniranju EU (građenje i/ili opremanje građevina za preradu, skladištenje, pakiranje           i/ili izravnu prodaju proizvoda koji nisu obuhvaćeni Dodatkom I Ugovora o funkcioniranju   EU.

 

 

Uvjeti prihvatljivosti :

 

 • Korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu.
 • Mora pripadati ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 2.000 eura.
 • Ulaganja se provode u naseljima s najviše 5000 stanovnika na području jedinice lokalne samouprave u kojoj se nalazi sjedište korisnika.
 • Korisnik prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu mora imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.

 

 

 

 

 

Prihvatljivi troškovi za sufinanciranje su:

 1. građenje građevina
 2. nabava novih strojeva i opreme, uključujući računalni softver
 3. registracija i održavanje žigova
 4. opći troškovi i
 5. ulaganje u kupnju zemljišta i objekata

 

Neprihvatljivi troškovi za sufinanciranje su:

 1. porez na dodanu vrijednost
 2. drugi porezi, prirezi, naknade,doprinosi i druga davanja
 3. kamate
 4. rabljeni strojevi i oprema
 5. kupnja vozila
 6. održavanje građevine i oprema za održavanje građevine
 7. troškovi vezani uz ugovor o leasingu, kao što su marža davatelja leasinga, troškovi refinanciranja kamata, režijski i operativni troškovi, troškovi osiguranja, troškovi održavanja i amortizacije, troškovi zakupa kao što je marža zakupodavca
 8. novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka
 9. troškovi nastali prije podnošenja Zahtjeva za potporu, osim općih troškova, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine
 10. opći troškovi vezani uz ulaganje koje je bilo predmet Zahtjeva za potporu ako ulaganje nije odobreno
 11. nepredviđeni radovi u građenju i ostali nepredviđeni troškovi i
 12. troškovi plaćanja u gotovini.