Otvoreni natječaji za provedbu podmjere 4.1., provedba operacije 4.1.1.

Dana 4. Studenoga 2015. godine Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je dva natječaja za provedbu podmjere 4.1. “Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva” – provedba operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”.  Natječaji se odnose na sektore: 1. Svinjogojstva i peradarstva i 2. Voća i povrća.