Odgoda natječaja za operaciju 4.2.1.

Dana 02.11.2015. Uprava  za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju obavještava potencijalne korisnike tipa operacije 4.1.1. kako se natječaj za spomenutu operaciju odgađa do daljnjega, jer je potrebno izvršiti detaljnu analizu pristiglih prijava na prvi natječaj.

 

Napominjemo kako su troškovi izrade projektne dokumentacije, a koje su potencijalni prijavitelji imali pri pripremi projekata za ovaj, odgođeni natječaj, prihvatljiv trošak i na sljedećem natječaju.

 

(Izvor:http://ruralnirazvoj.hr/novosti/obavijest-operacija-4-2-1-2/)

 

Kada se natječaj objavi bit će otvoren na našim stranicama.

 

Za više informacija ili za pomoć oko izrade natječajne dokumentacije, kontaktirajte nas putem e-maila: info@propak.hr ili brzim linkom https://www.propak.hr/kontakt/