Natječaj za “Ulaganje u šumsku infrastruktru”

Objavljen je natječaj za podmjeru 4.3. „Potpora za ulaganje u infrastrukturu vezano uz razvoj, medernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tipa operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastruktru“

Natječaj je otvoren 18.11.2015. godine, a prijave se zaprimaju od 7. prosinca 2015. godine do 7. lipnja 2016. godine.

Ukupan iznos sredstava za ovu potporu iznosi 3.500.000,00 eura, a iznos potpore po projektu iznosi od 10.000,00 eura do najviše 1.000.000,00 eura. Intenzitet potpore po projektu iznosi 100% (bespovratnih sredstava) od ukupno prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi prijavitelji na natječaj su:

  • šumoposjednici;
  • udruženje šumoposjednika/šumovlasnika;
  • trgovačka društva i druge pravne osobe i tijela državne uprave čiji je osnivač RH, koje gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu RH sukladno Zakonu o šumama;
  • jedinice lokalne samouprave.

Prihvatljivi troškovi su:

  • ulaganja u izgradnju primarne (šumske ceste) i sekundarne (traktorski putovi) šumske prometne infrastrukture, troška materijala i rada strojeva, trošak rada, itd.
  • ulaganje u rekonstrukciju šumske prometne infrastrukture – šumskih cesta, nerazvrstanih cesta i traktorskih putova, trošak materijala i rada strojeva, trošak rada, itd.
  • ulaganje u kupnju šumskog i drugog zemljišta za porovedbe projekta u maksimalnom iznosu od 10% od ukupno prihvatljivih troškova uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu.

Za sva pitanja vezana uz natječaj te za uslugu izrade natječajne dokumentacije, obratite nam se s povjerenjem!