Ostvarite svoje idejeNATJEČAJ ZA PROVEDBU PODMJERE 6.1. „POTPORA ZA POKRETANJE POSLOVANJA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA“ – TIP OPERACIJE 6.1.1. „POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA“ZA PODUZETNIKE U TURIZMU NOVIH 300 MILIJUNA KUNANATJEČAJ „POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP U PODRUČJIMA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT)“TRAJNO OTVOREN NATJEČAJ ZA MSP ZA ULAGANJE U IZGRADNJU PROIZVODNIH KAPACITETA I ULAGANJE U OPREMUTRAJNO OTVOREN NATJEČAJ ZA MSP ZA ULAGANJE U PROIZVODNU TEHNOLOGIJU

Natječaj za provedbu podmjere 4.1.– provedba operacije 4.1.2. “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš”

  • Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
  • Natječaj otvoren: 27.11.2015.
  • Rok za prijavu: 27.01.2016.
  • Tema / Sektor: Okoliš, Poljoprivreda
  • Država: Hrvatska
  • Prijavitelji: Obiteljska poljoprivredna gospodarstva, Fizičke osobe
  • Financijska alokacija: 20 000 000 €

Kroz natječaj moguće je:

-Ulaganje u građenje vlastitih skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata za vlastite potrebe od minimalno 70%

-Ulaganje u poboljšanje učinkovitosti korištenja gnojiva (strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu gnojiva- organskog gnojiva) za vlastite potrebe od minimalno 70%

Korisnici: pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

Iznos potpore iznosi:  od 5.000 eura do 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti

Moguće je zatražiti do 75% bespovratnih sredstava od ukupno prihvatljivih troškova i dodatnih 20% ako ste:

-mladi poljoprivrednik

-ulažete u planinska područja, područja sa značajnim prirodnim ograničenjima i ostala područja s posebnim ograničenjima

-ulaganja su Vam povezana s poljoprivrednim okolišem i klimatskim promjenama

-ulaganja su povezana s ekološkom poljoprivredom

eu-fond

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija”.

PRETRAŽIVANJE NATJEČAJA