Natječaj u najavi „Inovacije novoosnovanih MSP”

Ministarstvo poduzetništva i obrta otvorilo je e-savjetovanje o prijedlogu Uputa za prijavitelje za natječaj „Inovacije novoosnovanih MSP“. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti od 22.800.000,00 kuna, ali ne duže od 31.12.2016. godine. Plan raspisivanja natječaja je u prvom kvartalu 2016. godine.

Poziv će biti namijenjen poticanju ulaganja neophodnih za primjenu (komercijalizaciju) rezultata istraživanja, razvoja i inovacija u poslovne aktivnosti i pokretanje proizvodnje na temelju primijenjenih rješenja.

Potpora će se dodjeljivati isključivo novoosnovanim MSP-ovima registriranim za obavljanje prihvatljive gospodarske djelatnosti, odnosno MSP koja spadaju u mikro, mala i srednja poduzeća čija prihvatljivu djelatnost nije registrirana duže od 36 mjeseci prije dana predaje projektne prijave, koja nisu raspodijelila dobit i koja nisu osnovana spajanjem.

Poziv će se dodjeljivati u obliku de minimis bespovratnih sredstava (neće prelaziti 200.000 eura po poduzetniku). Maksimalni intenzitet potpore koji će se dodjeljivati iznosit će 90%.
(Izvor: http://www.strukturnifondovi.hr/otvoreno-e-savjetovanje-o-e…)


Za više informacija, slobodno nas kontaktirajte!