INDIKATIVNI DATUMI OBJAVE NATJEČAJA ZA PODMJERE 4.1. I 4.2. I DATUM OTVORENJA NATJEČAJA ZA OPERACIJU 4.1.2.

Objavljeni su indikativni datumi raspisivanja natječaja u okviru podmjera 4.1. i 4.2. koji će biti raspisivani za tipove operacija kako slijedi:

4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ (04.11.2015. – 15.01.2016.) Opširnije

4.1.2. „Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“ (28.10.2015.- 30.12.2015.) Opširnije

4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ (28.10.2015.-30.12.2015.) Opširnije

Za dodatne informacije o natječajima u najavi kliknite link pokraj indikativnog datuma raspisivanja.