Vrhunska istraživanja Znanstvenih centara izvrsnosti (1a1.2)

Cilj ovog ograničenog postupka dodjele je razvoj graničnih istraživanja i jačanje kapaciteta Znanstvenih centara izvrsnosti (ZCI) čija je misija da znanstvenim istraživanjima i njihovom mogućom primjenom pomiču granice istraživanja, znanja i društva općenito, čime se povećava i unaprjeđuje međunarodna vidljivost i prepoznatljivost hrvatske znanstvene zajednice te pridonosi razvoju gospodarstva i društva u cjelini.

Prihvatljive aktivnosti su:

– izvođenje graničnih istraživanja u prioritetnim područjima i Međusektorskim temama koja će imati učinak prelijevanja na prioritetna područja Strategije pametne specijalizacije;

– nabava IRI opreme nužne za provođenje istraživanja (uključujući i kapitalnu);

– suradnja s povezanim ili komplementarnim istraživačkim skupinama / jedinicama / organizacijama koja je u izravnoj vezi s IRI projektom;

– međunarodna suradnja kroz kolaborativna istraživanja, seminare, simpozije;

– razvoj ljudskih resursa u IRI sektoru kroz zapošljavanje mladih istraživača (razina doktoranada ili postdoktoranada);

– aktivnosti izobrazbe/usavršavanja, umrežavanja i sudjelovanje na događanjima povezanima s projektom (seminari, konferencije, projektni sastanci itd.);

– aktivnosti vezane za diseminaciju rezultata istraživanja, širenje znanja i transfer tehnologije;

– osiguravanje međunarodne vidljivosti znanstvenih aktivnosti ZCI-a;.

– upravljanje projektom.

Prihvatljivi korisnici su znanstveni centri izvrsnosti osnovani u skladu s člankom 29. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokome obrazovanju RH.

Iznos financijske omotnice je 152.000.000,00 HRK. Iznosi koji se mogu dodijeliti po ovom Pozivu su:
– najniža vrijednost: 11.400.000,00 HRK
– najviša vrijednost: 45.600.000,00 HRK

 

Važna napomena: Indikativni datum objave natječaja je 31. ožujka 2016. godine.

Za dodatne informacije obratite nam se na: info@propak.hr