Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija (1a1.3)

Cilj ovog trajno otvorenog poziva je jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije pružanjem potpore organizacijskoj reformi/promjenama i razvoju IRI infrastrukture znanstvenih organizacija s ciljem poboljšanja kvalitete, opsega i relevantnosti istraživačkih aktivnosti te njihove transformacije u međunarodno konkurentne znanstvene institucije koje stvaraju novu znanstvenu, društvenu i ekonomsku vrijednost.

Prihvatljive aktivnosti su:

– izgradnju IRI infrastrukture: izgradnja nove, preuređenje i dogradnje postojeće IRI infrastrukture, uključujući e-infrastrukturu ili razvoj i poboljšanje (održavanje građevine ili rekonstrukcija) postojećih objekata IRI infrastrukture u svrhu povećanja njihovog područja rada ili otvaranja novih pravaca istraživanja;

– opremanje objekata IRI infrastrukture;

– organizacijska reforma institucije/ustrojstvene jedinice (detaljno definiran plan istraživanja, misije i upravljanja);

– upravljanje projektom.

Prihvatljivi korisnici su znanstvene organizacije koje su upisane u Upisnik znanstvenih organizacija MZOS-a te jedinice lokalne i regionalne uprave.

Iznos financijske omotnice je 676.000.000,00 HRK. Iznosi koji se mogu dodijeliti po ovom Pozivu su:

-najniža vrijednost nije poznata
-najviša vrijednost: 342.000.000,00 HRK

Indikativni intenzitet potpore: 100%

Važna napomena: Indikativni datum objave natječaja je 30. rujna 2016. godine.

Za sve dodatne informacije obratite nam se na: info@propak.hr