Priprema IRI infrastrukturnih projekata (1a1.5)

Prihvatljivi korisnici su znanstvene organizacije koje su upisane u Upisnik znanstvenih organizacija MZOS-a te jedinice lokalne i regionalne uprave.

Cilj ovog trajno otvorenog poziva je razvoj projektne dokumentacije za infrastrukturne projekte u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija kako bi se omogućilo jačanje kapaciteta i podizanje spremnosti za korištenje ESI fondova te pospješio i ubrzao proces transformacije hrvatskih znanstvenih organizacija u međunarodno konkurentne institucije koje stvaraju novu znanstvenu, društvenu i ekonomsku vrijednost.

Specifični cilj je povećana sposobnost sektora istraživanja i razvoja (IR) za obnavljanje istraživanja vrhunske kvalitete i zadovoljavanje potreba gospodarstva.

Prihvatljive aktivnosti su izrada projektne dokumentacije za IRI infrastrukturne projekte za sljedeće kategorije:

– izgradnja nove IRI infrastrukture;

– poboljšanje (održavanje građevine ili rekonstrukcija) postojećih objekata IRI infrastrukture u svrhu povećanja njihovog područja rada ili otvaranja novih pravaca istraživanja;

– opremanje objekata IRI infrastrukture.

Iznos financijske omotnice je 45.600.000,00 HRK. Indikativni intenzitet potpore je 100%.

 Indikativni datum objave natječaja je 30. studenog 2016. godine.