Restrukturiranje i konverzija vinograda

Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda

 

Prijave se podnose: od 18.11.2015. – 21.12.2015. godine.

Prihvatljivi prijavitelji: proizvođači (fizičke ili pravne osobe) upisane u Vinogradarski registar. Fizičke osobe moraju biti obveznici poreza na dohodak/poreza na dobit.

Prihvatljive vinogradarske površine:

 • Moraju biti prijavljene u Vinogradarskom registru pod ARKOD šiframa vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta 410 i/ili 411 sukladno Pravilniku o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta
 • NISU PRIHVATLJIVE površine na kojima se prijavljuje nova sadnja, odnosno premještanje vinograda bez prijavljenih postojećih površina vinograda predviđenih za krčenje

Intenzitet potpore: 100%

Prihvatljive aktivnosti:

Ulaganja vezana uz zamjenu sorte/sorata i premještanje vinograda:

 • Aktivnosti vezane za restrukturiranje vinograda;
 • Aktivnosti vezane za pripremu tla novog (restrukturiranog) vinograda;
 • Aktivnosti vezane za sadnju ili cijepljenje novog (restrukturiranog) vinograda.

Ulaganja prihvatljiva u okviru poboljšanja vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom (uz promjenu sorte ili uz zadržavanja iste sorte):

 • Aktivnosti promjene gustoće sklopa vinograda;
 • Aktivnosti promjene potporne strukture kako bi se povećala lisna površina;
 • Prihvatljiva aktivnost može biti i promjena postojeće potporne strukture, dodavanjem najmanje jedne žice;
 • Aktivnosti vezane uz promjenu nagiba/razine vinograda;
 • Aktivnosti vezane uz izgradnju antierozijskih sustava (drenaža) u vinogradu;
 • Aktivnosti vezane za izgradnju terasa i zidova;
 • Aktivnosti povezane s tehničkim instalacijama u novom (restrukturiranom) vinogradu;
 • Aktivnosti vezane za uvođenje ili poboljšanje sustava navodnjavanja.

Za sva pitanja i/ili uslugu izrade natječajne dokumentacije, obratite nam se s povjerenjem!