Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) za pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP (3a2.1)

Cilj je bolji pristup visokokvalitetnim uslugama za MSP-e koji teže razvoju, inovativnosti i rastu.

Specifični cilj je stvaranje povoljnog okruženja za rast i razvoj novih poduzeća.

Prihvatljive aktivnosti su:
– stvaranje i razvoj mreže PPI-a, koordinacija i povezivanje sudionika mreže i definiranje usluga i standarda kao i nadzor nad pruženim uslugama te edukacija djelatnika PPI-a;
– pružanje usluga za MSP-e od mreže PPI-a;
– podizanje razine vještina i znanja zaposlenih u PPI-ima kako bi mogli pružati visokokvalitetne usluge MSP-ima;
– organiziranje i koordinacija mentorstva za MSP-e koje će pružati iskusniji poduzetnici kako bi se ubrzalo savladavanje poteškoća s kojima su poduzetnici suočeni;
– promocija savjetodavnih usluga poduzetnicima;
– podrška za pred-inkubacijske usluge koje će biti pružane od pro-inovativnih PPI-a (poput akceleratora) s prikladnom infrastrukturom i uslugama za potragu i odabir inovativnih ideja;
– podrška u osnivanju start-up i spin-off tvrtki na temelju inovativnih ideja, što uključuje analizu inovativnog rješenja i njegovog tržišnog potencijala (analiza tržišta, poslovni plan i studija izvedljivosti).

Prihvatljivi prijavitelji su poduzetničke potporne institucije iz članka 4. Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/13, 114/13, 41/14).

Ukupna vrijednost raspoloživih bespovratnih sredstava iznosi 169.100.000,00 HRK. Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektu po pojedinom korisniku u okviru ovog Poziva iznosi 500.000,00 HRK, a najviši iznosi 1.500.000,00 HRK. Intenzitet potpore je 85%.

Važna napomena: Indikativni datum objave natječaja je 31. ožujka 2016. godine.

Za sve dodatne informacije obratite nam se na: info@propak.hr