Promicanje održivog korištenja prirodne baštine (6c2.1.)

Cilj je ulaganje u infrastrukturu, proizvode i usluge vezane uz odredišta prirodne baštine s ciljem zaštite i očuvanja i boljeg upravljanja prirodnom baštinom te povećanje (primarno turističke) atraktivnosti baštine.

Specifični cilj je povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine.

Prihvatljive aktivnosti su:
– izgradnja i uređenje nove te rekonstrukcija i sanacija postojeće edukativne i posjetiteljske infrastrukture te njeno opremanje;
– edukativni/interpretacijski programi i sadržaji te programi podizanja svijesti namijenjeni posjetiteljima i različitim ciljnim skupinama;
– promocija, marketing i brendiranje zaštićenih prirodnih područja;
– aktivnosti pripreme i provedbe projekata uključujući izradu „Planova upravljanja posjetiteljima na području utjecaja“.

Prihvatljivi korisnici/partneri su:
– javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima;
– jedinice regionalne i lokalne samouprave;
– javne ustanove za zaštitu prirodnih vrijednosti;
– pravne osobe koje gospodare prirodnim dobrima (npr. Hrvatske šume, Hrvatske vode i dr.);
– turističke zajednice i dr.;
– OCD-i (organizacije civilnog društva).
Od gore navedenih, korisnik/potencijalni partner određuje se ovisno o karakteristikama pojedinog projekta. U slučaju projekta u zaštićenim područjima korisnici projekata mogu biti isključivo Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima.

Ukupna vrijednost raspoloživih bespovratnih sredstava iznosi 357.200.000,00 HRK. Indikativni intenzitet potpore je 85%.

Važna napomena: Indikativni datum objave natječaja je 31. ožujka 2016. godine.

Za sve dodatne informacije obratite nam se na: info@propak.hr