Ostvarite svoje idejeNATJEČAJ ZA PROVEDBU PODMJERE 6.1. „POTPORA ZA POKRETANJE POSLOVANJA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA“ – TIP OPERACIJE 6.1.1. „POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA“ZA PODUZETNIKE U TURIZMU NOVIH 300 MILIJUNA KUNANATJEČAJ „POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP U PODRUČJIMA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT)“TRAJNO OTVOREN NATJEČAJ ZA MSP ZA ULAGANJE U IZGRADNJU PROIZVODNIH KAPACITETA I ULAGANJE U OPREMUTRAJNO OTVOREN NATJEČAJ ZA MSP ZA ULAGANJE U PROIZVODNU TEHNOLOGIJU

Program transnacionalne suradnje INTERREG ADRION – Prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga

  • Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
  • Natječaj otvoren: 01.02.2016.
  • Rok za prijavu: 25.03.2016.
  • Tema / Sektor: Prekogranična suradnja
  • Država: Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Albanija
  • Prijavitelji: Tijela državne uprave izuzev Vlade i ministarstava, Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Instituti, Razvojne agencije, Klasteri, Ustanove
  • Financijska alokacija: 99 156 616 €

Opći cilj Programa transnacionalne suradnje Interreg Adrion je putem inovativnih politika i upravljačkih procesa osnažiti europske integracije među partnerskim državama te korištenjem bogatih prirodnih, kulturnih i ljudskih resursa u okruženju Jadranskog i Jonskog mora povećati ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju Programskog područja. Programski dokument (Interreg V-B Adriatic-Ionian Cooperation Programme) usvojen od strane Europske komisije 20. listopada 2015. godine predstavlja pravnu osnovu ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga.

Specifični ciljevi Programa podijeljeni su kroz tri prioriteta:
Prioritet 1. Inovativna i Pametna regija: Podržati razvoj regionalnog inovacijskog sustava za Jadransko-jonsko područje.
Prioritet 2. Održiva regija: Promovirati održivu valorizaciju i očuvanje prirodnih i kulturnih dobara u Jadransko-jonskom području; Povećati kapacitete u transnacionalnom rješavanju ranjivosti okoliša, fragmentaciji i očuvanju ekosustava u Jadransko-jonskom području.
Prioritet 3. Povezana regija: Povećati kapacitet za integrirani prijevoz i usluge mobilnosti i multimodalnosti u Jadransko-jonskom području.

Prihvatljivi prijavitelji su javne i privatne organizacije sa sjedištem u Jadranskoj i jonskoj regiji. U Programu transnacionalne suradnje Interreg Adrion sudjeluju četiri države članica Europske unije: Grčka, Hrvatska, Italija i Slovenija te četiri IPA države: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija.

Prihvatljive aktivnosti trebaju rezultirati sljedećim outputima:
– Umrežavanje
– Zajednički sustavi upravljanja i sporazumi o suradnji
– Strategije i akcijski planovi
– Metode i alati
– Pilot-aktivnosti (projekti malih razmjera ulaganja i demonstracijski projekti)

Ukupan budžet programa (bez nacionalnog sufinanciranja) iznosi 99.156.616,00 eura, od čega će se iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) financirati 83.467.729,00 eura, a iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) 15.688.887,00 eura.

Rok za prijavu na Poziv je 25. ožujka 2016. do 17:00 (CET). Projektni prijedlozi dostavljaju se na engleskom jeziku putem elektronskog sustava za praćenje (e-MS) dostupnom na www.interregadrion.eu.

Za sve dodatne informacije obratite nam se na: info@propak.hr

PRETRAŽIVANJE NATJEČAJA