PROGRAM RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014.-2020.

Europska komisija je 26.svibnja 2015. godine odobrila Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. vrijednog oko 2.4 milijarde EUR-a.

Programom je definirano 16 mjera koje imaju za cilj povećanje konkurentnosti poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije te unaprjeđenja životnih i radni uvjeta u ruralnim područjima Republike Hrvatske.

Na našim stranicama moći ćete pronaći aktualne natječaje vezane uz pojedinu mjeru, kao i opće informacije o objavljenim pravilnicima mjera Ruralnog razvoja, a u nastavku Vam donosimo popis mjera i okvirnih sredstava koja su osigurana za pojedinu mjeru. Brošuru s popisom mjera i osnovnim informacijama možete preuzeti na stranici: http://ruralnirazvoj.hr/.

MJERA UKUPNO (EUR)
 
M1 Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja 13.333.333,33
M2 Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima  

21.176.470,59

M3 Sustavi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu 7.058.823,53
M4 Ulaganja u fizičku imovinu 667.058.823,53
M5 Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti  

118.117.647,06

M6 Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja 262.928.104,58
M7 Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima 265.882.352,94
M8 Ulaganje u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 92.941.176,47
M9 Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija 8.888.888,89
M10 Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene 138.830.280,00
M11 Ekološki uzgoj 128.309.623,50
M13 Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima 321.600.000,00
M16 Suradnja 8.333.333,33
M17 Upravljanje rizicima 56.673.373,50
M18 Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku 139.875.000,00
M19 LEADER (CLLD) 67.540.725,00
M20 Tehnička pomoć 64.746.543,59
 
UKUPNO 2014-2020 2.383.294.499,84

Za više informacija, kliknite na poveznice koje smo Vam pripremili ili nas slobodno kontaktirajte.