PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE 01 „PRENOŠENJE ZNANJA I AKTIVNOSTI INFORMIRANJA“

PODMJERE 1.1. „Potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti za stjecanje vještina“, TIP OPERACIJE 1.1.1. „Strukovno osposobljavanje za višostruku skladnost, paket mjera poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene, ekološki uzgoj“  I TIP OPERACIJE 1.1.2. „Strukovno osposobljavanje za poljoprivrednike“

IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014.-2020.

U nastavku donosimo sažete informacije vezane uz raspisani Pravilnik o provedbi MJERE 01 raspisane 2. rujna 2015. godine, a koji je stupio na snagu osmog dana od objave u Narodnim novinama. Više informacija možete pronaći na direktnoj poveznici raspisivanja Pravilnika (Narodne novine: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_96_1853.html) ili za dodatne informacije možete kontaktirati nas.

Tip operacije 1.1.1.

Planirane aktivnosti usmjerene su na pružanje osnovnog i dopunskog znanja iz poljoprivrede i okoliša korisnicima mjere 10 „Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene“ i mjere 11 „Ekološki uzgoj“.

Teme programa osposobljavanja obuhvaćaju jedno od sljedećih područja:

 1. Provedba mjere 10
 2. Provedba mjere 11
 3. Obveze višestruke sukladnosti
 4. Utjecaj poljoprivrede na klimatske promjene i njihovo ublažavanje
 5. Integrirana zaštita bilja
 6. Održivo upravljanje tlom, vodom, gnojivima i pesticidima
 7. Natura 2000 ili
 8. Druga područja koja su navedena u Programu.

Sudionicima izobrazbe po završetku programa osposobljavanja Savjetodavna služba izdaje potvrdu o završenom programu osposobljavanja.

Tip operacije 1.1.2.

Planirane aktivnosti usmjerene su na pružanje potrebnih znanja poljoprivrednicima o održivoj i učinkovitoj poljoprivrednoj praksi, modernizaciji i tehnološkom napretku te ekonomskoj učinkovitosti gospodarstva i marketingu.

Teme programa osposobljavanja obuhvaćaju jedno od sljedećih područja:

 1. Bilinogojstvo (ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo, povrćarstvo, cvjećarstvo, začinsko i ljekovito bilje, ukrasne dendrološke vrste)
 2. Stočarstvo
 3. Mehanizacija u poljoprivredi
 4. Agroekonomika.

Sudionicima izobrazbe po završetku programa osposobljavanja Savjetodavna služba izdaje potvrdu o završenom programu osposobljavanja.

Za obje operacije vrijedi sljedeće:

Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava do 100% prihvatljivih troškova.

Prihvatljiv korisnik je Savjetodavna služba.

Prihvatljivi troškovi:

 1. Stručne osobe: plaće/naknade, putni troškovi, dnevnice i smještaj
 2. Priprema i izrada materijala/nastavnih sredstava i opreme
 3. Korištenjee prostora u kojem se održava program osposobljavanja
 4. Sudionici izobrazbe: troškovi puta, smještaja i osvježenja
 5. Indirektni troškovi.