Ostvarite svoje idejeNATJEČAJ ZA PROVEDBU PODMJERE 6.1. „POTPORA ZA POKRETANJE POSLOVANJA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA“ – TIP OPERACIJE 6.1.1. „POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA“ZA PODUZETNIKE U TURIZMU NOVIH 300 MILIJUNA KUNANATJEČAJ „POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP U PODRUČJIMA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT)“TRAJNO OTVOREN NATJEČAJ ZA MSP ZA ULAGANJE U IZGRADNJU PROIZVODNIH KAPACITETA I ULAGANJE U OPREMUTRAJNO OTVOREN NATJEČAJ ZA MSP ZA ULAGANJE U PROIZVODNU TEHNOLOGIJU

Poziv za pripremu studije izvedivosti za nabavu novih putničkih vlakova u željezničkom prometu Operativni program „Promet“ 2007. – 2013.

  • Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
  • Natječaj otvoren: 05.02.2016.
  • Rok za prijavu: 06.04.2016.
  • Tema / Sektor: Promet, Infrastruktura
  • Država: Hrvatska
  • Prijavitelji: Velika poduzeća
  • Financijska alokacija: 110 962 €

Svrha ovog ograničenog poziva je osigurati učinkovitu i djelotvornu dodjelu i korištenje sredstava za pripremu projekata u sektoru prometa kroz OP Promet, Prioritetna os 1: Modernizacija željezničke infrastrukture i priprema projekta u sektoru prometa, u skladu s relevantnim pravilima i procedurama. Ovaj poziv namijenjen je isključivo izradi studije izvedivosti s analizom troškova i koristi vezano za nabavu novih putničkih vlakova, a koja će dovesti do projektnih prijedloga koji se planiraju sufinancirati iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova za razdoblje 2014 – 2020.

Prihvatljivi prijavitelj je unaprijed definiran, a to je HŽ Putnički prijevoz d.o.o., Strojarska cesta 11, 10000 Zagreb.

Prihvatljiva aktivnost je izrada studije izvedivosti s analizom troškova i koristi vezano za nabavu novih putničkih vlakova.

Ukupna sredstva ovog Ograničenog poziva iznosi 850.000,00 HRK. Maksimalni intenzitet potpore je 85%. Preostali iznos troškova projekta, iznad iznosa potpore koja se dodjeljuje u okviru ovog Poziva, mora biti financiran od strane korisnika iz vlastitih sredstava ili iz drugih izvora.

Rok za podnošenje projektnih prijava traje do 6. travnja 2016. godine.

Za dodatne informacije obratite nam se na: info@propak.hr

eu-fond

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija”.

PRETRAŽIVANJE NATJEČAJA