Ostvarite svoje idejeNATJEČAJ ZA PROVEDBU PODMJERE 6.1. „POTPORA ZA POKRETANJE POSLOVANJA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA“ – TIP OPERACIJE 6.1.1. „POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA“ZA PODUZETNIKE U TURIZMU NOVIH 300 MILIJUNA KUNANATJEČAJ „POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP U PODRUČJIMA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT)“TRAJNO OTVOREN NATJEČAJ ZA MSP ZA ULAGANJE U IZGRADNJU PROIZVODNIH KAPACITETA I ULAGANJE U OPREMUTRAJNO OTVOREN NATJEČAJ ZA MSP ZA ULAGANJE U PROIZVODNU TEHNOLOGIJU

Poziv za podnošenje projektnih prijedloga unutar IPA Adriatic CBC programa: „Targeted Call on EUSAIR“

  • Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
  • Natječaj otvoren: 11.02.2016.
  • Rok za prijavu: 11.03.2016.
  • Tema / Sektor: Prekogranična suradnja
  • Država: Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Albanija
  • Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Ostalo
  • Financijska alokacija: 6 166 812 €

U okviru IPA programa Jadranske prekogranične suradnje 2007.-2013., objavljen je poziv za podnošenje projektnih prijedloga pod nazivom „Targeted Call on EUSAIR“.

Opći ciljevi poziva odnose se na doprinos postizanju EUSAIR ciljeva u skladu s 4 stupa, koji se podudaraju s najmanje jednim prioritetom Programa IPA jadranske prekogranične suradnje; iskorištavanje rezultata postignutih od prethodno odobrenih projekata financiranih u okviru IPA Programa jadranske prekogranične suradnje s ciljem promicanja provedbe aktivnosti koje su definirane u svakom EUSAIR stupu; povećanje dugoročnog utjecaja prekogranične suradnje kroz razmjenu i prijenos ostvarenih proizvoda.

Prihvatljivi prijavitelji i partneri su države članice NUTS 3 regije (Hrvatska, Grčka, Italija i Slovenija) i ekvivalentne regije država kandidatkinje i zemalja potencijalnih kandidatkinja na području Jadranskog mora (Albanija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora).

Napominjemo da su u okviru ovog poziva prihvatljivi isključivo javna tijela i privatne organizacije koji su već financirani u okviru prvog, drugog i strateškog poziva programa IPA Jadranska prekogranična suradnja 2007.-2013.

Ukupan budžet alociran u IPA fondovima za ovaj poziv iznosi otprilike 6.166.812,43 eura. Najmanji iznos sredstava koji se može dodijeliti po projektu je 500.000,00 eura, a najveći 1.200.000,00 eura, sa stopom predfinanciranja od 30%.

Rok za dostavu projektnih prijava, Zajedničkom tehničkom tajništvu IPA programa Jadranske prekogranične suradnje 2007.-2013., je najkasnije do 11. ožujka 2016. godine, do 21:00 sat po talijanskom vremenu.

Za sve dodatne informacije obratite nam se na: info@propak.hr

eu-fond

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija”.

PRETRAŽIVANJE NATJEČAJA