Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja-faza 1 (1b1.1.1)

Cilj je podržavati razvoj novih proizvoda (dobara i usluga), tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije te jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije, kroz poboljšanje njihove suradnje s institucijama za istraživanje i razvoj.

Specifični cilj je novi proizvodi i usluge kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI).

Prihvatljive aktivnosti su provođenje projekata istraživanja i razvoja za koje je planirano da rezultiraju s novim ili znatno poboljšanim proizvodom ili uslugom. Potpora se daje za vlastite, ugovorne i projekte učinkovite suradnje (kolaborativne projekte) u području istraživanja i razvoja u kategorijama temeljnih istraživanja, industrijskih istraživanja i eksperimentalnog razvoja te studije izvedivosti, uključujući aktivnosti do faze prototipa i demonstracije. Početna ulaganja poduzeća izravno i isključivo vezana uz aktivnosti istraživanja i razvoja poduzeća. Regionalna potpora za ulaganja može služiti za razvijanje kapaciteta poduzetnika u cilju povećanja opsega aktivnosti istraživanja i razvoja i razvoja novih proizvoda ili usluga, ili kao dio investicijskog projekta u kojem se istraživanje i razvoj smatra temeljnom komponentom.

Prihvatljivi prijavitelji su poduzeća, odnosno svaki subjekt koji je registriran za obavljanje ekonomske djelatnosti, bez obzira na njegov pravni oblik i način financiranja, čiji su projekti u skladu s tematskim prioritetnim područjima identificiranim u okviru Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske.

Ukupna vrijednost raspoloživih bespovratnih sredstava iznosi 760.000.000,00 HRK. Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektu po pojedinom korisniku u okviru ovog Poziva iznosi 190.000,00 HRK, a najviši iznosi 57.000.000,00 HRK.

Važna napomena: Indikativni datum objave natječaja je u 31. ožujka 2016. godine.

Za dodatne informacije obratite se na: info@propak.hr