Ostvarite svoje idejeNATJEČAJ ZA PROVEDBU PODMJERE 6.1. „POTPORA ZA POKRETANJE POSLOVANJA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA“ – TIP OPERACIJE 6.1.1. „POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA“ZA PODUZETNIKE U TURIZMU NOVIH 300 MILIJUNA KUNANATJEČAJ „POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP U PODRUČJIMA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT)“TRAJNO OTVOREN NATJEČAJ ZA MSP ZA ULAGANJE U IZGRADNJU PROIZVODNIH KAPACITETA I ULAGANJE U OPREMUTRAJNO OTVOREN NATJEČAJ ZA MSP ZA ULAGANJE U PROIZVODNU TEHNOLOGIJU

Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja

 • Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaj u najavi
 • Tema / Sektor: Poduzetništvo
 • Država: Hrvatska
 • Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća

Korisnici: mali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici, veliki poduzetnici

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Cilj ovog poziva:

je dodjeljivanje državne potpore za aktivnosti istraživanja i razvoja poslovnog sektora s ciljem razvoja novih proizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa te povećanje njihove suradnje sa znanstveno istraživačkim institucijama.
Potpore će se dodjeljivati poduzetnicima koji provode projekte istraživanja i razvoja u skladu s identificiranim prioritetnim tematskim područjima i međusektorskim temama Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske kroz:

– potpore za projekte istraživanja i razvoja temeljem članka 25. Uredbom Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora,
– regionalne potpore za ulaganje temeljem članka 14. Uredbom Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora.
Visina potpore: minimalna i maksimalna vrijednost potpore: 25.000 -7.500.000 milijuna eura

 

Prihvatljivi materijalni troškovi za sufinanciranje jesu:

 1. troškovi osoblja:
 2. troškovi instrumenata i opreme
 3. troškovi zgrada i zemljišta (do 10%),
 4. troškovi istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima te troškovi       savjetodavnih i sličnih usluga koje se upotrebljavaju isključivo za projekt;
 5. dodatni režijski troškovi i ostali izdaci poslovanja, uključujući troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda, nastali izravno kao posljedica projekta;
 6. troškovi studije izvodljivosti.

Prilikom dodjele regionalnih potpora za ulaganja, prihvatljivi troškovi su sljedeći:

 1. troškovi ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju razvoja istraživačkih kapaciteta.
 2. procijenjeni troškovi plaća proizašli iz otvaranja radnih mjesta uslijed početnog ulaganja, i izračunati kroz razdoblje od dvije godine; ili
 3. kombinacija troškova iz točaka (a) i (b), pod uvjetom da kombinirani iznos ne premašuje iznos iz točke (a) ili iznos iz točke (b), ovisno o tome koji je veći.

 

INTENZITET POTPORA ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

MALO PODUZEĆE SREDNJE PODUZEĆE VELIKO PODUZEĆE
Potpore za projekte istraživanja i razvoja
Temeljno istraživanje 100,00% 100,00% 100,00%
Industrijsko istraživanje 70,00% 60,00% 50,00%
-podložno učinkovitoj suradnji među poduzetnicima(za velika poduzeća prekogranična suradnja ili suradnja s barem jednim MSP-om)

-podložno opsežnom širenju rezultata

80,00% 75,00% 65,00%
Eksperimentalni razvoj 45,00% 35,00% 25,00%
-podložno učinkovitoj suradnji među poduzetnicima(za velika poduzeća prekogranična suradnja ili suradnja s barem jednim MSP-om)

-podložno opsežnom širenju rezultata

60,00% 50,00% 40,00%
Potpore za studije izvedivosti 70,00% 60,00% 50,00%
Potpora za izgradnju i nadogradnju istraživačkih infrastruktura 50,00% 50,00% 50,00%
Potpora za inovacije za MSP-ove 50,00% 50,00%
Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja 50,00% 50,00% 15,00%
Potpore za inovacijske klastere 50,00% 50,00% 50,00%
Potpore za ulaganje

-u regijama kojima se pruža potpora i koje ispunjavaju uvjete iz članka 107. stavka 3. točke (c) Ugovora

-u regijama kojima se pruža potpora i koje ispunjavaju uvjete   iz članka 107. stavka 3. točke (a) Ugovora

 

55%

 

 

65%

 

55%

 

 

65%

 

55%

 

 

65%

Operativne potpore 50,00% 50,00% 50,00%

PRETRAŽIVANJE NATJEČAJA