Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama

Cilj je doprinos poboljšanju energetske učinkovitosti i uvođenje (prebacivanje na) korištenja obnovljivih izvora energije u poduzećima, posebice u sektoru prerađivačke industrije, poimence; industrija željeza i čelika, obojenih metala, kemijska, industrija stakla, keramike i građevinskog materijala, ekstrakcija rude, tekstilna, industrija kože i odjeće, papirna i tisak, inženjering i industrija drugih metala, osim hrane, pića i duhanske industrije.

Specifični cilj je povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama.

Prihvatljive aktivnosti su razvoj infrastrukture za obnovljive izvore energije u malim, srednjim i velikim poduzećima – prerađivačkoj industriji, prijelaz s konvencionalnog na alternativne energije (OIE), kao što su:
– ugradnja solarnih kolektora, grijaćih pumpi, visoko učinkovite kogeneracije;
– provedba mjera za povećanje energetske učinkovitosti u prerađivačkoj industriji;
– “meke mjere” – uvođenje sustavnog gospodarenja energijom, obavljanje energetskih pregleda, kontrola i analiza potrošnje energije;
– izrada planova za učinkovitije upravljanje energijom, institucionalne i organizacijske procjene i prijedlog za optimiziranje poslovnih procesa u smislu uštede energije;
– ulaganja u infrastrukturu poput pametnog mjerenja koje će pridonijeti ostvarenju ciljeva energetske učinkovitosti;
– promotivne aktivnosti (info štandovi, brošure, reklame, spotovi) i savjetodavne usluge za poduzeća.

Prihvatljivi korisnici su:
– velika poduzeća – proizvođačka industrija;
– mala i srednja poduzeća;
– velika, mala i srednja poduzeća, u prerađivačkoj industriji, posebice uključujući: industrije željeza i čelika, obojenih metala, kemijska, industrija stakla, keramike i građevinskog materijala, ekstrakcija rude, tekstilna, industrija kože i odjeće, papirna i tisak, inženjering i industrija drugih metala te ostala ne navedena prerađivačka industrija, osim hrane, pića i duhanske industrije.

Ukupna vrijednost raspoloživih bespovratnih sredstava iznosi 182.400.000,00 HRK. Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektu po pojedinom korisniku u okviru ovog Poziva iznosi 1.500.000,00 HRK, a najviši iznosi 10.000.000,00 HRK.

Važna napomena: Indikativni datum objave natječaja je 31. ožujak 2016. godine.

Za dodatne informacije obratite nam se na: info@propak.hr