Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u privatnom uslužnom sektoru-turizam i trgovina (4b2.1)

Cilj je doprinos poboljšanju energetske učinkovitosti i uvođenje (prebacivanje na) korištenja obnovljivih izvora energije u privatnom uslužnom sektoru (turizam i trgovina).

Specifični cilj je povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u privatnom uslužnom sektoru (turizam i trgovina).

Prihvatljive aktivnosti uključuju:
– mjere energetske učinkovitosti koje dovode do smanjenja potrošnje energije, kao što su ulaganja u obnovu objekata;
– razvoj infrastrukture za obnovljive izvore energije u poduzećima u uslužnom sektoru (turizam i trgovina), prijelaz od konvencionalnog na alternativne energije (OIE);
– provedba mjera za povećavanje energetske učinkovitosti u uslužnom sektoru (turizam i trgovina);
– infrastrukturna ulaganja koja će doprinijeti postizanju ciljeva povezanih s energetskom učinkovitošću;
– aktivnosti promoviranja i savjetodavne usluge za poduzeća.

Prihvatljivi korisnici su poduzeća uslužnog sektora (turizam i trgovina).

Ukupna vrijednost raspoloživih bespovratnih sredstava iznosi 304.000.000,00 HRK. Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektu po pojedinom korisniku u okviru ovog Poziva iznosi 100.000,00 HRK, a najviši iznosi 1.500.000,00 HRK. Intenzitet potpore iznosi 85%.

Važna napomena: Indikativni datum objave natječaja je 31. ožujak 2016. godine.

Za sve dodatne informacije obratite nam se na: info@propak.hr