Ostvarite svoje idejeNATJEČAJ ZA PROVEDBU PODMJERE 6.1. „POTPORA ZA POKRETANJE POSLOVANJA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA“ – TIP OPERACIJE 6.1.1. „POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA“ZA PODUZETNIKE U TURIZMU NOVIH 300 MILIJUNA KUNANATJEČAJ „POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP U PODRUČJIMA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT)“TRAJNO OTVOREN NATJEČAJ ZA MSP ZA ULAGANJE U IZGRADNJU PROIZVODNIH KAPACITETA I ULAGANJE U OPREMUTRAJNO OTVOREN NATJEČAJ ZA MSP ZA ULAGANJE U PROIZVODNU TEHNOLOGIJU

Potpora za distribuciju nenacionalnih europskih filmova – Program automatske potpore za kinematografe (EACEA/09/2016)

  • Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
  • Natječaj otvoren: 12.02.2016.
  • Rok za prijavu: 01.08.2016.
  • Tema / Sektor: Kultura
  • Država: Europska Unija, Pridružene države, Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Turska, Albanija
  • Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća
  • Financijska alokacija: 20 200 000 €

Prioritet potprograma MEDIA je između ostalog i podupiranje distribucije u kinima transnacionalnim marketingom, brendiranjem, distribucijom i izlaganjem audiovizualnih projekata. Potprogramom MEDIA pruža se potpora za uspostavu sustava potpore za distribuciju nenacionalnih europskih filmova putem distribucije u kinima i putem svih drugih platformi, kao i za aktivnosti međunarodne prodaje, a posebno titlovanje, sinkronizaciju i zvučni opis audiovizualnih djela.

Prihvatljivi prijavitelji su europski kinematografski distributeri uključeni u komercijalnu aktivnost namijenjenu kako bi film približila široj publici u svrhu iskorištavanja filma u kinima i čije aktivnosti pridonose ostvarenju gore navedenih ciljeva. Podnositelji zahtjeva moraju biti osnovani u jednoj od država koje sudjeluju u potprogramu MEDIA i moraju biti u izravnom ili većinskom vlasništvu državljana tih država.

Prihvatljive mjere su:
Stvaranje potencijalnih sredstava razmjernih broju plaćenih ulaznica prodanih tijekom referentnog razdoblja (2015.) za nenacionalne europske filmove u zemljama sudionicama potprograma MEDIA, do utvrđene gornje granice po filmu i prilagođenih za svaku zemlju.
Dodatno ulaganje: potencijalna sredstva koja tako stvori svako poduzeće potrebno je dodatno ulagati u:
Modul 1.: koprodukciju nenacionalnih europskih filmova;
Modul 2.: stjecanje prava na distribuciju, naprimjer uz pomoć minimalnih jamstava, za nenacionalne europske filmove;
Modul 3. troškove uređivanja (tisak, sinkroniziranje i podslovljavanje), promocije i oglašavanja za nenacionalne europske filmove.
Film mora većinski producirati producent ili više producenata iz zemalja koje sudjeluju u potprogramu MEDIA, a stručnjaci iz tih zemalja moraju dati značajan doprinos suradnjom na filmu. Film mora biti igrani, animirani ili dokumentarni film trajanja preko 60 minuta i iz zemlje koja nije zemlja distribucije. Film se ne smije sastojati od alternativnog sadržaja (opera, koncerata, performansa itd.) ili oglašavanja. Da bi film bio prihvatljiv, prvo autorsko pravo na film ne smije biti starije od 2012. godine.

Ukupan raspoloživi proračun iznosi 20.200.000,00 EUR. Financijski doprinos Unije ne smije premašiti 40%, 50% ili 60% ukupnih prihvatljivih troškova, ovisno o zemlji iz koje potječe film i područje distribucije.

Rokovi za slanje zahtjeva su:
Proizvodnja –  29. travanj 2016. godine
Dodatna ulaganja – unutar roka određenog za svaki modul i do 1. kolovoza 2017. godine

Za dodatne informacije obratite nam se na: info@propak.hr

PRETRAŽIVANJE NATJEČAJA