Ostvarite svoje idejeNATJEČAJ ZA PROVEDBU PODMJERE 6.1. „POTPORA ZA POKRETANJE POSLOVANJA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA“ – TIP OPERACIJE 6.1.1. „POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA“ZA PODUZETNIKE U TURIZMU NOVIH 300 MILIJUNA KUNANATJEČAJ „POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP U PODRUČJIMA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT)“TRAJNO OTVOREN NATJEČAJ ZA MSP ZA ULAGANJE U IZGRADNJU PROIZVODNIH KAPACITETA I ULAGANJE U OPREMUTRAJNO OTVOREN NATJEČAJ ZA MSP ZA ULAGANJE U PROIZVODNU TEHNOLOGIJU

PODRŠKA RAZVOJU MSP U TURIZMU POVEĆANJEM KVALITETE I DODATNE PONUDE HOTELA

 • Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
 • Natječaj otvoren: 14.10.2015.
 • Rok za prijavu: 31.12.2015.
 • Tema / Sektor: Poduzetništvo
 • Država: Hrvatska
 • Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća
 • Financijska alokacija: 10 000 000 Kn

Predmet poziva: Poboljšanje poslovnog razvoja malog i srednjeg poduzetništva u turizmu poticanjem ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, kroz izgradnju i opremanje novih ili rekonstrukciju i opremanje postojećih građevina hotela (uključuje hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština ili difuzni hotel), minimalne kategorije 3, 4 ili 5 zvjezdica uz obveznu realizaciju dodatnih sadržaja koji doprinose produljenju turističke sezone i atraktivnosti ponude na destinaciji.

Namjena Poziva: Poticanje investicija u početna ulaganja povezana s izgradnjom novih, proširenjem kapaciteta i/ili povećanjem kvalitete postojećih hotela, uključujući diversifikaciju ponude hotela na usluge koje hotel prethodno nije nudio.

Cilj Poziva: Produljenje turističke sezone i podizanje konkurentnosti MSP u turizmu i turističke destinacije kroz povećanje kvalitete i dodatne ponude hotela.

Financijska alokacija: Temeljem OPKK-a u Državnom proračunu RH iz EFRR-a osigurano je 304.000.000,00 kuna za razdoblje 2014.-2020.

Iznos potpora:

 • od 1.000.000,00 kuna
 • do 10.000.000,00 kuna

Prihvatljive aktivnosti:

 • ulaganje u materijalnu imovinu,
 • ulaganje u neaterijalnu imovinu,
 • savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti,
 • sudjelovanje na sajmovima,
 • usavršavanje.

Napomena: projekt mora uključivti i komponentu gradnje.

PRETRAŽIVANJE NATJEČAJA