Podrška razvoju Centara kompetencija (1b2.3)

Cilj ovog ograničenog postupka dodjele je poboljšanje inovacijskog okruženja i povećanje aktivnosti istraživanja,  razvoja i inovacija u poslovnom sektoru kroz razvoj Centara  kompetencija i povezanih projekata istraživanja i razvoja.

Specifični cilj je jačanje djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija poslovnog sektora kroz stvaranje povoljnog inovacijskog okruženja.

Sukladno tri organizacijska modela centara kompetencija (CEKOM-a) prihvatljive aktivnosti su:

U modelu 1 gdje je CEKOM konzorcij između najmanje tri poduzetnika i jedne ili više organizacija za istraživanje i širenje znanja uspostavljen u cilju učinkovite suradnje na projektima istraživanja i razvoja:

– razvoj kapaciteta za istraživanje i razvoj dodijeljene organizacijama za istraživanje i širenje znanja;
– projekti učinkovite suradnje istraživanja i razvoja između poduzetnika i organizacija za istraživanje i širenje znanja (državne potpore i potpore koje nisu u obliku državne potpore).

U modelu 2 gdje je CEKOM inovacijski klaster, čiji su članovi uključeni u aktivnosti istraživanja i razvoja:
– razvoj infrastrukture i operativni troškovi inovacijskih klastera;
– projekti učinkovite suradnje (kolaborativni projekti) istraživanja i razvoja između članica klastera.

U modelu 3 gdje je CEKOM pravni subjekt koji upravlja istraživačkom infrastrukturom koja obavlja ekonomske djelatnosti:
– istraživačka infrastruktura;
– istraživačko-razvojne aktivnosti poduzetnika.

 

Prihvatljivi prijavitelji su:
– Model 1. Ovlašteni punomoćnik Konzorcija
– Model 2. Pravni subjekt koji vodi inovacijski klaster (organizacija klastera)
 Model 3. Pravni subjekt koji razvija istraživačku infrastrukturu s namjenom obavljanja ekonomskih djelatnosti
– Poduzetnici i organizacije za istraživanje i širenje znanja koji provode projekte istraživanja i razvoja u okviru potpomognutih Centara kompetencija, uključujući primatelje potpora male vrijednosti

 

Ukupna vrijednost raspoloživih bespovratnih sredstava iznosi 1.140.000.000,00 HRK. Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektu po pojedinom korisniku u okviru ovog Poziva iznosi 1.000.000,00 EUR, a najviši iznosi 15.000.000,00 EUR.

Važna napomena: Indikativni datum objave natječaja je 31. ožujka 2016. godine.

Za sve dodatne informacije obratite nam se na: info@propak.hr