Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini (9a1.1.)

Cilj je poboljšanje pristupa kvalitetnoj primarnoj i hitnoj zdravstvenoj zaštiti s fokusom na udaljena i deprivirana područja. Na razini primarne zdravstvene zaštite cilj je smanjiti broj upućivanja pružatelja usluga primarne zdravstvene zaštite u bolnice u prihvatljivim područjima kroz ulaganja u potrebe ugovornih doktora primarne zdravstvene zaštite i domova zdravlja, što će u okviru njihove djelatnosti rezultirati većim brojem dijagnostičkih i terapeutskih postupaka.

Specifični cilj je poboljšanje pristupa primarnoj i hitnoj zdravstvenoj zaštiti, s fokusom na udaljena i deprivirana područja.

Prihvatljive aktivnosti su:
– nabava dijagnostičko-terapijske opreme pružateljima usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini u cilju poboljšanja zdravstvene usluge, spuštanja pružanja usluga zdravstvene zaštite na niže razine (tzv. task-shiftinga) te smanjenja upućivanja na specijalističke preglede;
– edukacije vezane za korištenje nabavljene opreme i primjenu novih dijagnostičkih i terapijskih metoda;
– izvođenje manjih infrastrukturnih zahvata (dogradnja/adaptacija/rekonstrukcija) na domovima zdravlja u cilju zadovoljavanja Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti;
– usluge nadzora i kontrole nad građenjem (primjenjivo na infrastrukturne projekte domova zdravlja);
– upravljanje projektom;
– troškovi revizije projekta koju osigurava prijavitelj.

Prihvatljivi korisnik je Ministarstvo zdravlja, a krajnji korisnici su koncesionari i domovi zdravlja.

Ukupna vrijednost raspoloživih bespovratnih sredstava iznosi 140.600.000,00 HRK. Koncesionarima u svojstvu krajnjih korisnika minimalno 40.000,00 HRK, a maksimalno 450.000,00 HRK. Domovima zdravlja u svojstvu krajnjih korisnika minimalno 500.000,00 HRK, a maksimalno 4.000.000,00 HRK. Indikativni intenzitet potpore je 85%.

Važna napomena: Indikativni datum objave natječaja je 31. siječnja 2016. godine. Navedeni datum isključivo je informativnoga karaktera te je naveden u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave.

Za sve dodatne informacije obratite nam se na info@propak.hr