Ostvarite svoje idejeNATJEČAJ ZA PROVEDBU PODMJERE 6.1. „POTPORA ZA POKRETANJE POSLOVANJA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA“ – TIP OPERACIJE 6.1.1. „POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA“ZA PODUZETNIKE U TURIZMU NOVIH 300 MILIJUNA KUNANATJEČAJ „POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP U PODRUČJIMA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT)“TRAJNO OTVOREN NATJEČAJ ZA MSP ZA ULAGANJE U IZGRADNJU PROIZVODNIH KAPACITETA I ULAGANJE U OPREMUTRAJNO OTVOREN NATJEČAJ ZA MSP ZA ULAGANJE U PROIZVODNU TEHNOLOGIJU

POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP U PODRUČJIMA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT)

 • Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
 • Natječaj otvoren: 21.09.2015.
 • Rok za prijavu: 15.01.2016.
 • Tema / Sektor: Poduzetništvo
 • Država: Hrvatska
 • Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća
 • Financijska alokacija: 1 500 000 Kn

 

Natječaj otvoren:  od 15.09.2015 – 15.02.2016.

Prijavitelji: pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće

Predmet Poziva: Poticanje primjene i poboljšanja informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) u MSP koja posluju u područjima s razvojnim posebnostima RH.

Namjena Poziva: Poticanje ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezanu s uvođenjem novih i/ili poboljšanjem postojećih IKT rješenja radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada i poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća i povećanja konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja.

Cilj: Razvoj mikro, malih i srednjih poduzetnika u područjima s razvojnim posebnostima RH te razvoj novih kompetencija.

Financijska alokacija: Temeljem OPKK-a u Državnom proračunu RH iz EFRR-a osigurano je 22.800.000,00 kuna za razdoblje 2014.-2020.

Iznos bespovratnih sredstava po pojedinom poduzetniku:

 • Najniži iznos: 100.000,00 kuna
 • Najviši iznos: 1.500.000,00 kuna

Najviši intenzitet potpore iznosi: 90%

Prihvatljive aktivnosti  vezane su uz:

 • Softversko unapređenje minamalno jednog poslovnog procesa:
  • strateško planiranje,
  • upravljanje ljudskim potencijalima,
  • financiranje i računovodstvo,
  • upravljanje imovinom,
  • logistika,
  • marketing
eu-fond

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija”.

PRETRAŽIVANJE NATJEČAJA