Ostvarite svoje idejeNATJEČAJ ZA PROVEDBU PODMJERE 6.1. „POTPORA ZA POKRETANJE POSLOVANJA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA“ – TIP OPERACIJE 6.1.1. „POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA“ZA PODUZETNIKE U TURIZMU NOVIH 300 MILIJUNA KUNANATJEČAJ „POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP U PODRUČJIMA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT)“TRAJNO OTVOREN NATJEČAJ ZA MSP ZA ULAGANJE U IZGRADNJU PROIZVODNIH KAPACITETA I ULAGANJE U OPREMUTRAJNO OTVOREN NATJEČAJ ZA MSP ZA ULAGANJE U PROIZVODNU TEHNOLOGIJU

Pilot projekt izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja

 • Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
 • Natječaj otvoren: 09.07.2015.
 • Rok za prijavu: 31.12.2015.
 • Tema / Sektor: Okoliš, Energija
 • Država: Hrvatska
 • Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Fakulteti, Osnovne škole, Srednje škole
 • Financijska alokacija: 45 000 000

Predmet Poziva: Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije (glavnog projekta) za projekte energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora u kojima se obavljaju javne djelatnosti odgoja i obrazovanja.

Namjena Poziva: Izrada projektne dokumentacije (glavnog projekta) na temelju koje će se omogućiti ulaganja u energetsku obnovu zgrada javnog sektora koje obavljaju djelatnosti predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja.

Cilj: Izrada projektne dokumentacije (glavnog projekta) koja ima cilj energetsku obnovu kojom će se postići energetske uštede – smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora u kojima se obavljaju javne djelatnosti odgoja i obrazovanja.

 

Financijska alokacija:

Bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iznose 4.500.000,00 kuna.

Iznos po pojedinačnom projektnom prijedlogu:

 • Najniži iznos: 5.000,00 kuna
 • Najviši iznos: 200.000,00 kuna

Intenzitet potpore: 100% (bespovratna sredstva)

 

Prihvatljiva projektna aktivnost:

Izrada glavnog projekta energetske obnove zgrade i, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, ako je to propisano posebnim zakonom ili ako je potrebno, izrada elaborata.

 

Mjere energetske obnove koje mogu biti predviđene glavnim projektom:

 1. obnova ovojnice zgrade,
 2. povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja ugradnjom novog visokoučinkovitog sustava,
 3. zamjena postojećeg sustava grijanja potrošne vode sustavom koji koristi OIE,
 4. zamjena ili uvođenje sustava hlađenja visokoučinkovitim sustavom,
 5. zamjena ili uvođenje sustava prozračivanja visokoučinkovitim sustavom,
 6. zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom,
 7. promicanje korištenja obnosvljivih izvora energije ugradnjom sustava za solarno grijanje odnosno pripremu potrošne tople vode, dizalica topline, toplana ili kotlova na biomasu itd.,
 8. uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom,
 9. uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i vode.

PRETRAŽIVANJE NATJEČAJA