Ostvarite svoje idejeNATJEČAJ ZA PROVEDBU PODMJERE 6.1. „POTPORA ZA POKRETANJE POSLOVANJA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA“ – TIP OPERACIJE 6.1.1. „POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA“ZA PODUZETNIKE U TURIZMU NOVIH 300 MILIJUNA KUNANATJEČAJ „POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP U PODRUČJIMA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT)“TRAJNO OTVOREN NATJEČAJ ZA MSP ZA ULAGANJE U IZGRADNJU PROIZVODNIH KAPACITETA I ULAGANJE U OPREMUTRAJNO OTVOREN NATJEČAJ ZA MSP ZA ULAGANJE U PROIZVODNU TEHNOLOGIJU

Pilot projekt energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja

 • Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
 • Natječaj otvoren: 19.06.2015.
 • Rok za prijavu: 31.12.2020.
 • Tema / Sektor: Energija
 • Država: Hrvatska
 • Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Fakulteti, Osnovne škole, Srednje škole
 • Financijska alokacija: 10 000 000

Predmet Poziva: Poziv na podnošenje prijava za sufinanciranje energetske obnove zgrada javnog sektora u kojima se obavljaju javne djelatnosti odgoja i obrazovanja.

 

Namjena Poziva: Ostvarenje energetskih ušteda kroz energetsku obnovu zgrada javnog sektora koje obavljaju djelatnosti predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja.

 

Cilj: Postizanje energetskih ušteda – smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora u kojima se obavljaju javne djelatnosti odgoja i obrazovanja.

 

Financijska alokacija:

Bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iznose 50.000.000,00 kuna.

 

Iznos po pojedinačnom projektnom prijedlogu:

 • Najniži iznos: 30.000,00 kuna
 • Najviši iznos: 5.000.000,00 kuna

 

Intenzitet potpore: od 70-95% prihvatljivih troškova ovisno o indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave (bespovratna sredstva)

 

Prihvatljive aktivnosti:

 1. Energetska obnova javnih zgrada
 2. obnova ovojnice zgrade,
 3. povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja ugradnjom novog visokoučinkovitog sustava,
 4. zamjena postojećeg sustava grijanja potrošne vode sustavom koji koristi OIE,
 5. zamjena ili uvođenje sustava hlađenja visokoučinkovitim sustavom
 6. zamjena ili uvođenje sustava prozračivanja visokoučinkovitim sustavom
 7. zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom
 8. promicanje korištenja obnovljivih izvora energije ugradnjom sustava za solarno grijanje odnosno pripremu potrošne tople vode, dizalica topline, toplana ili kotlova na biomasu, itd.
 9. Uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom
 10. Uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i vode

 

 1. Tehnička pomoć i aktivnosti vidljivosti i komunikacije
 2. aktivnosti tehničke pomoći korisniku bespovratnih sredstava u provedbi projekta,
 3. troškovi energetskog pregleda nakon provedene energetske obnove,
 4. troškovi izrade energetskog certifikata nakon provedene energetske obnove,
 5. pružanje usluga stručnog nadzora građenja,
 6. pružanje usluga PR/komunikacijskih aktivnosti u svrhu EU vidljivosti projekta.

PRETRAŽIVANJE NATJEČAJA