Ostvarite svoje idejeNATJEČAJ ZA PROVEDBU PODMJERE 6.1. „POTPORA ZA POKRETANJE POSLOVANJA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA“ – TIP OPERACIJE 6.1.1. „POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA“ZA PODUZETNIKE U TURIZMU NOVIH 300 MILIJUNA KUNANATJEČAJ „POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP U PODRUČJIMA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT)“TRAJNO OTVOREN NATJEČAJ ZA MSP ZA ULAGANJE U IZGRADNJU PROIZVODNIH KAPACITETA I ULAGANJE U OPREMUTRAJNO OTVOREN NATJEČAJ ZA MSP ZA ULAGANJE U PROIZVODNU TEHNOLOGIJU

Otvoren natječaj za m 4.1.1 – sektor svinjogojstva i peradarstva

 • Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
 • Natječaj otvoren: 04.11.2015.
 • Rok za prijavu: 15.01.2016.
 • Tema / Sektor: Poljoprivreda
 • Država: Hrvatska
 • Prijavitelji: Obiteljska poljoprivredna gospodarstva, Fizičke osobe
 • Financijska alokacija: 11 000 000 €

Visina potpore:

Najniži iznos po projektu: 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti

Najviši iznos po porojektu: 2.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, odnosno do 3.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti u sektoru:

 • svinjogojstva, za ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za tov svinja i/ili repro centra,
 • peradarstva, za ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za tov svinja i/ili repro centara.

 

Udio potpore od 50% do maksimalnih 70% kako je navedeno:

 • Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje ulaganja koja su predmet Operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava.
 • Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 50 posto od ukupnih prihvatljivih troškova.
 • Intenzitet javne potpore može se uvećati za dodatnih 20 postotnih bodova u sljedećim slučajevima i to za:
 1. a) mlade poljoprivrednike koji su unutar pet godina prije datuma podnošenja Zahtjeva za potporu postavljeni kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva,
 2. b) ulaganja u planinska područja, područja sa značajnim prirodnim ograničenjima i ostala područja s posebnim ograničenjima,
 3. c) ulaganja povezana s poljoprivrednim okolišem i klimatskim promjenama,
 4. d) ulaganja povezano s ekološkom poljoprivredom.

 

Prihvatljivi korisnici:

Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava čije je ekonomska veličina veća od 8.000 eura.

PRETRAŽIVANJE NATJEČAJA