Ostvarite svoje idejeNATJEČAJ ZA PROVEDBU PODMJERE 6.1. „POTPORA ZA POKRETANJE POSLOVANJA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA“ – TIP OPERACIJE 6.1.1. „POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA“ZA PODUZETNIKE U TURIZMU NOVIH 300 MILIJUNA KUNANATJEČAJ „POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP U PODRUČJIMA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT)“TRAJNO OTVOREN NATJEČAJ ZA MSP ZA ULAGANJE U IZGRADNJU PROIZVODNIH KAPACITETA I ULAGANJE U OPREMUTRAJNO OTVOREN NATJEČAJ ZA MSP ZA ULAGANJE U PROIZVODNU TEHNOLOGIJU

Natječaj za provedbu tipa operacija 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“

 • Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
 • Tema / Sektor: Hrana, Poljoprivreda
 • Država: Hrvatska
 • Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća
 • Financijska alokacija: 3 000 000 €

Status: u najavi (indikativan datum  raspisivanja: 28.10.2015.-30.12.2015.)

Korisnici: Korisnici su fizičke i pravne osobe koje se bave ili se namjeravaju baviti preradom proizvoda, osim proizvoda Ribarstva

Visina potpore:

 • Najniža vrijednost po projektu može iznositi 10.000 eura u kunskoj protuvrijednosti
 • Najviša vrijednost po projektu može iznositi 3.000.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti.
 • Iznimno najviša vrijednost javne potpore po projektu može iznositi do 5.000.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti i to u sektoru:
  • mesa za ulaganja u građenje i/ili opremanje klaonica, rasjekaonica, hladnjača, objekata za preradu mesa s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom;
  • mlijeka za ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za poslovanje s mlijekom i preradom mlijeka s pripadajućom opremom i unutarnjom i vanjskom infrastrukturom, uključujući rashladnu opremu za sirovo mlijeko.

Intenzitet potpore: do 50% (bespovratna sredstva)

Intenzitet potpore može se uvećati za 20% bodova u sljedećim slučajevima:

 • ulaganja unutar Europskog inovacijskog partnerstva (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost;
 • ulaganja koja provode proizvođačke organizacije.
 • Ne može prijeći 90% ukupno prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi materijalni troškovi za sufinanciranje jesu:

– ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za poslovanje s mlijekom i preradom mlijeka s pripadajućom opremom i unutarnjom i vanjskom infrastrukturom uključujući rashladnu opremu za sirovo mlijeko;

– ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za klanje, rasjecanje, preradu (mesa, jaja) te uskladištenje hrane životinjskog podrijetla s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom;

– ulaganje u građenje i/ili opremanje centara (sabirališta) za sakupljanje i preradu otpada i nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom;

– ulaganje u građenje i/ili opremanjeobjekata za preradu voća, povrća, grožđa (osim za proizvodnju vina), aromatičnog, začinskog i ostalog bilja, cvijeća i gljiva s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom uključujući preradu ostataka iz proizvodnje;

– ulaganje u grašenje i/ili opremanje objekata za preradu maslina, komine masline s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom;

– ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za preradu žitarica, uljarica i industrijskog bilja s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom;

– ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za preradu, punjenje i pakiranje pčelinjih proizvoda s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom;

– ulaganje u građenje i/ili opremanje za preradu ostalih proizvoda, s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom;

– ulaganje u građenje i/ili opremanje ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom koji su u funkciji djelatnosti prerade;

– ulaganje u kupnju mehanizacije, gospodarskih vozila, strojeva i opreme;

– ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda;

– ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za obradu otpadnih voda u preradi i trženju, filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom;

– ulaganje u laboratorij i laboratorijsku opremu na poljoprivrednom gospodarstvu za potrebe gospodarstva;

– ulaganje u kupnju zemljišta i objekata radi realizacije projekta do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova ulaganja uz mogućnost kupnje prije podnošenja Zahtjeva za potporu;

– ulaganja u prilagodbu novouvedenim standardima;

– ulaganja radi povećanja energetske učinkovitosti sukladno propisima koji reguliraju područje energetske učinkovitosti.

Prihvatljiv trošak za sufinanciranje je i stjecanje objekata, strojeva i opreme kroz financijski leasing do iznosa tržišne vrijednosti imovine.

 

PRETRAŽIVANJE NATJEČAJA