Ostvarite svoje idejeNATJEČAJ ZA PROVEDBU PODMJERE 6.1. „POTPORA ZA POKRETANJE POSLOVANJA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA“ – TIP OPERACIJE 6.1.1. „POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA“ZA PODUZETNIKE U TURIZMU NOVIH 300 MILIJUNA KUNANATJEČAJ „POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP U PODRUČJIMA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT)“TRAJNO OTVOREN NATJEČAJ ZA MSP ZA ULAGANJE U IZGRADNJU PROIZVODNIH KAPACITETA I ULAGANJE U OPREMUTRAJNO OTVOREN NATJEČAJ ZA MSP ZA ULAGANJE U PROIZVODNU TEHNOLOGIJU

Natječaj za provedbu tipa operacija 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“

 • Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
 • Tema / Sektor: Poljoprivreda
 • Država: Hrvatska
 • Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća
 • Financijska alokacija: 2 000 000 €

Status: u najavi (indikativan datum raspisivanja: 04.11.2015.-15.01.2016.)

Korisnici: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

Visina potpore:

 • Najniža vrijednost po projektu može iznositi 5.000 eura u kunskoj protuvrijednosti
 • Najviša vrijednost po projektu može iznositi 2.000.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti
 • Iznimno najviša vrijednost javne potpore po projektu može iznositi do 3.000.000,00 eura u kusnoj protuvrijednosti i to u sektoru:
  • govedarstva – za ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za držanje muznih krava i/ili za tov junadi,
  • svinjogojstva – za ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za tov svinja i/ili repro centara,
  • peradarstva, za ulaganje u građenje i/ili opremanje valionica,
  • voća i povrća – za ulaganje u zatvorene/zaštićene prostore i/ili ulaganja u podizanje novih višegodišnjih nasada.
 • Najviša vrijednost javne potpore po projektu za ulaganje isključivo u kupnju nove poljoprivredne mehanizacije i opreme, radnih strojeva te gospodarskih vozila iznosi 1.000.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti
 • Kod ulaganja u integrirani/zajednički projekt, najviša vrijednost javne potpore ne može iznositi više od 5.000.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet potpore: minimalno 50% – maksimalnih 90% (bespovratna sredstva)

Prihvatljivi materijalni troškovi za sufinanciranje jesu:

– ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za životinje, uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva,

– ulaganje u građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata za uzgoj jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala i gljiva sa pripadajućom opremom i infrastrukturom u sklopu poljoprivrednog gospodarstva,

– ulaganje u građenje i/ili opremanje ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom, koji su u funkciji osnovne djelatnosti,

– ulaganje u opremu za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda,

– ulaganje u kupnju nove poljoprivredne mehanizacije i opreme za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju i gospodarskih vozila uključujući sektor vinogradarstva,

– ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, klasiranje i pakiranje proizvoda iz vlastite primarne poljoprivredne proizvodnje s pripadajućom opremom i infrastrukturom,

– ulaganje u podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino,

– ulaganje u izgradnju i/ili opremanje novih sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu, te poboljšanje postojećih sustava/opreme za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu,

– ulaganje u izgradnju i/ili opremanje sustava za navodnjavanje izvan poljoprivrednog gospodarstva za potrebe primarne proizvodnje poljoprivrednog gospodarstva,

– ulaganje u uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,

– ulaganje u kupnju zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10 posto vrijednosti ukupno prihvatljivih ulaganja (bez općih troškova) uz mogućnost kupnje prije podnošenja Zahtjeva za potporu,

– ulaganja u prilagodbu novouvedenim standardima sukladno članku 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013,

– ulaganja radi povećanja energetske učinkovitosti sukladno propisima koji reguliraju područje energetske učinkovitosti.

– Prihvatljiv trošak za sufinanciranje je i stjecanje objekata, strojeva i opreme kroz financijski leasing do iznosa tržišne vrijednosti imovine.

PRETRAŽIVANJE NATJEČAJA