Ostvarite svoje idejeNATJEČAJ ZA PROVEDBU PODMJERE 6.1. „POTPORA ZA POKRETANJE POSLOVANJA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA“ – TIP OPERACIJE 6.1.1. „POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA“ZA PODUZETNIKE U TURIZMU NOVIH 300 MILIJUNA KUNANATJEČAJ „POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP U PODRUČJIMA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT)“TRAJNO OTVOREN NATJEČAJ ZA MSP ZA ULAGANJE U IZGRADNJU PROIZVODNIH KAPACITETA I ULAGANJE U OPREMUTRAJNO OTVOREN NATJEČAJ ZA MSP ZA ULAGANJE U PROIZVODNU TEHNOLOGIJU

Natječaj za podmjeru 4.3. „Potpora za ulaganje u infrastrukturu vezano uz razvoj, medernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tipa operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastruktru“

 • Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
 • Natječaj otvoren: 18.11.2015.
 • Rok za prijavu: 07.06.2016.
 • Tema / Sektor: Poljoprivreda, Ostalo, Infrastruktura
 • Država: Hrvatska
 • Prijavitelji: Ostalo
 • Financijska alokacija: 3 500 000 €

Prijave se zaprimaju: od 7. prosinca 2015. godine do 7. lipnja 2016. godine

Iznos potpore po projektu iznosi: od 10.000,00 eura do najviše 1.000.000,00 eura

Intenzitet potpore po projektu iznosi: 100% (bespovratnih sredstava) od ukupno prihvatljivih troškova

Prihvatljivi prijavitelji na natječaj su:

 • šumoposjednici;
 • udruženje šumoposjednika/šumovlasnika;
 • trgovačka društva i druge pravne osobe i tijela državne uprave čiji je osnivač RH, koje gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu RH sukladno Zakonu o šumama;
 • jedinice lokalne samouprave.

Prihvatljivi troškovi su:

 • ulaganja u izgradnju primarne (šumske ceste) i sekundarne (traktorski putovi) šumske prometne infrastrukture, troška materijala i rada strojeva, trošak rada, itd.
 • ulaganje u rekonstrukciju šumske prometne infrastrukture – šumskih cesta, nerazvrstanih cesta i traktorskih putova, trošak materijala i rada strojeva, trošak rada, itd.
 • ulaganje u kupnju šumskog i drugog zemljišta za porovedbe projekta u maksimalnom iznosu od 10% od ukupno prihvatljivih troškova uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu.

Za sva pitanja vezana uz natječaj te za uslugu izrade natječajne dokumentacije, obratite nam se s povjerenjem!

PRETRAŽIVANJE NATJEČAJA