NATJEČAJ ZA MLADE POLJOPRIVREDNIKE – prijave od 5.10.2015. do 23.12.2015. godine

U okviru podmjere 6.1. „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“, raspisan je natječaj za tip operacije 6.1.1. „ Potpora mladim poljoprivrednicima“.

Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za provođenje aktivnosti navedenih u poslovnom planu.

Visina potpore iznosi  50.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, a intenzitet potpore je 100%. Isplata se vrši u 3 rate od najviše 3 godine:

 1. rata u iznosu 30% ukupno odobrene javne potpore nakon odluke o dodjeli potpore
 2. rata u iznosu od 50% nakon 3 mjeseca, a ne kasnije od 12 mjeseci nakon isplate prve rate uz dokaz da su aktivnosti iz poslovnog plana započete
 • rata u iznosu od 20% nakon provedenih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu.

Prihvatljivi korisnici su mladi poljoprivrednici koji su po prvi put postavljeni za nositelja gospodarstva, uz uvjet da nisu nositelji poljoprivrednog gospodarstva duže od 18 mjeseci u trenutku podnošenja prijave te da su mlađi od 40 godina u trenutku prijave.

Poljoprivredno gospodarstvo za koje korisnik traži potporu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu mora pripadati ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva između 8.000 i 49.999 eura.

Ciljevi u poslovnom planu se moraju odnositi na sljedeća područja:

 • modernizaciju i/ili unaprjeđenje procesa rada i poslovanja
 • povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanog kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata.

Prihvatljive aktivnosti koje su obuhvaćene ovim natječajem su:

 • kupnja domaćih životinja, bilja, sjemena i sadnog materijala (isključuje se kupovina jednogodišnjeg bilja i sjemena)
 • kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svru obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda (osim proizvoda ribarstva)
 • kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
 • kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
 • podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
 • uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
 • građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
 • stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda
 • operativno poslovanje poljoprivrednih gospodarstava

Izvori: Pravilnik provedbe podmjere 6.1. (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/2771578.html) i Natječaj za provedbu podmjere 6.1. (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/2771578.html) objavljeni na stranicama Narodnih Novina.

Za sve informacije i za pomoć oko izrade poslovnog plana te prijave na natječaj, slobodno nas kontaktirajte.