Ostvarite svoje idejeNATJEČAJ ZA PROVEDBU PODMJERE 6.1. „POTPORA ZA POKRETANJE POSLOVANJA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA“ – TIP OPERACIJE 6.1.1. „POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA“ZA PODUZETNIKE U TURIZMU NOVIH 300 MILIJUNA KUNANATJEČAJ „POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP U PODRUČJIMA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT)“TRAJNO OTVOREN NATJEČAJ ZA MSP ZA ULAGANJE U IZGRADNJU PROIZVODNIH KAPACITETA I ULAGANJE U OPREMUTRAJNO OTVOREN NATJEČAJ ZA MSP ZA ULAGANJE U PROIZVODNU TEHNOLOGIJU

Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za siječanj 2016. godine

  • Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
  • Natječaj otvoren: 10.02.2016.
  • Rok za prijavu: 15.03.2016.
  • Tema / Sektor: Ostalo
  • Država: Hrvatska
  • Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća
  • Financijska alokacija: 3 000 000 €

Predmet ovoga natječaja je dodjela naknada za privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti ovlaštenicima povlastice i članovima posade ribarskog plovila za kojeg je ta povlastica izdana za razdoblje od 16. siječnja 2016. godine u 12:00 sati do 31. siječnja 2016. godine 12:00 sati na području cijelog ribolovnog mora Republike Hrvatske.

Prihvatljivi korisnici su pravna ili fizička osoba.

Uvjeti prihvatljivosti za vrijeme trajanja privremene obustave:
– ribarsko plovilo mora posjedovati važeću povlasticu;
– ribarsko plovilo mora posjedovati važeću dozvolu za plovidbu brodice;
– iznimno od druge točke, u slučaju da je plovilo bilo u tijeku pregleda za obnovu klase i Svjedodžbe o sposobnosti broda za plovilo, Potvrda Hrvatskog registra brodova o tijeku pregleda za obnovu klase i Svjedodžbe o sposobnosti broda za plovidbu;
– ribarsko plovilo mora biti upisano u Registar ribarske flote Republike Hrvatske;
– ribarsko plovilo mora imati dostatnu minimalnu ribolovnu aktivnost od ukupno 120 ribolovnih dana ostvarenih tijekom zadnje dvije kalendarske godine prije podnošenja Zahtjeva za potporu;
– ribarsko plovilo mora biti autorizirano u segmentu plivaričarskog ribolova;
– ribarsko plovilo mora imati najmanje 51% ribolovne aktivnosti ostvarene u dijelu plivaričarskog ribolova tijekom zadnje dvije kalendarske godine prije podnošenja Zahtjeva za potporu u odnosu na ukupnu ribolovnu aktivnost ostvarenu tim plovilom tijekom istoga razdoblja;
– korisnik mora imati uredno ispunjene sve obveze propisane Zakonom o morskom ribarstvu te propisima donesenim na temelju istog;
– članovi posade za koje se traži potpora moraju biti zaposleni na ribarskom plovilu koje je predmet privremene obustave u neprekidnom trajanju od najmanje 30 dana prije početka te za vrijeme trajanja privremene obustave;
– članovi posade za koje se traži potpora, za vrijeme trajanja privremene obustave ne smiju obavljati druge poslove;
– privremena obustava ne smije biti financirana nikakvim drugim javnim izdacima;
– korisnik mora dati suglasnost za uvrštavanje u popis korisnika koji se objavljuje u skladu s člankom 119. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 508/2014;
– pozitivni nalaz izvršene kontrole na terenu.

Ukupni iznos sredstva javne potpore je 3.000.000,00 EUR. Iz proračuna Europske unije se dodjeljuje 1.500.000,00 EUR, a iz državnog proračuna 1.500.000,00 EUR.

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu traje do 15. ožujka 2016. godine.

Za sve dodatne informacije obratite nam se na: info@propak.hr

PRETRAŽIVANJE NATJEČAJA