Ostvarite svoje idejeNATJEČAJ ZA PROVEDBU PODMJERE 6.1. „POTPORA ZA POKRETANJE POSLOVANJA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA“ – TIP OPERACIJE 6.1.1. „POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA“ZA PODUZETNIKE U TURIZMU NOVIH 300 MILIJUNA KUNANATJEČAJ „POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP U PODRUČJIMA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT)“TRAJNO OTVOREN NATJEČAJ ZA MSP ZA ULAGANJE U IZGRADNJU PROIZVODNIH KAPACITETA I ULAGANJE U OPREMUTRAJNO OTVOREN NATJEČAJ ZA MSP ZA ULAGANJE U PROIZVODNU TEHNOLOGIJU

Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju

 • Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
 • Natječaj otvoren: 08.09.2015.
 • Rok za prijavu: 30.06.2020.
 • Tema / Sektor: Obrazovanje, Društvo i društvene znanosti
 • Država: Hrvatska
 • Prijavitelji: Fakulteti
 • Financijska alokacija: 150 000 000

Ciljevi poziva:

Poziv je usmjeren na podršku javnim visokim učilištima za proširenje i poboljšanja njihovih smještajnih kapaciteta za studente s naglaskom na studente u nepovoljnom položaju.

Opći cilj:

 • Doprinijeti smanjenju troškova studiranja i povećanju pristupa visokom obrazovanju za redovite studente s naglaskom na studente u nepovoljnom položaju.

Specifičan cilj:

 • Povećanje kapaciteta studentskih domova kroz rekonstrukciju i modernizaciju postojećih i gradnju novih.

 

Podskupine poziva:

 • Podskupina 1 – izgradnja nove infrastrukture studentskih domova
 • Podskupina 2 – rekonstrukcija i modernizacija postojeće infrastrukture studentskih domova

 

Raspoloživa sredstva: ukupno 934.000.000,00 HRK

 • Iznos sredstava iz EFRR-a 793.900.000,00 HRK (85%)
 • Iznos nacionalnih sredstava 140.100.000,00 HRK (15%)

 

Iznos sredstava po projektu:

 • Podskupina 1: – ukupan iznos za dodjelu: 700.500.000,00 HRK
  • Minimalan iznos po projektu: 7.600.000,00 HRK
  • Maksimalan iznos po projektu: 225.000.000,00 HRK
 • Podskupina 2: – ukupan iznos za dodjelu: 233.500.000,00 HRK
  • Minimalan iznos po projektu: 7.600.000,00 HRK
  • Maksimalan iznos po projektu: 230.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 100% (bespovratna sredstva)

 

Prihvatljive aktivnosti:

Podskupina 1: Izgradnja nove infrastrukture studentskih domova

 1. priprema projektne i tehničke dokumentacije za izgradnju nove infrastrukture studentskih domova,
 2. izgradnja novih studentskih domova,
 3. izgradnja zajedničkih prostorija kao dijela doma (kuhinje, blagovaone, učionice, restorana, garaže, sanitarnih prostorija uključujući tuševe i sl.),
 4. opremanje novih studentskih domova,
 5. izgradnja pristupnih putova,
 6. priključivanje na komunalnu infrastrukturu,
 7. promocija, informiranje i vidljivost projekta,
 8. usluge upravljanja projektom pružene od strane vanjskih stručnjaka.

Podskupina 2: Rekonstrukcija i modernizacija postojeće infrastrukture studentskih domova

 1. priprema projektne i tehničke dokumentacije za rekonstrukciju/modernizaciju postojeće infrastrukture studentskih domova,
 2. rekonstrukcija i modernizacija postojećih studentskih domova,
 3. rekonstrukcija i modernizacija zajedničkih prostorija kao dijela postojećih studentskih domova,
 4. opremanje postojećih studentskih domova,
 5. dogradnja/rekonstrukcija pristupnih staza,
 6. priključivanje na komunalnu infrastrukturu,
 7. promocija, informiranje i vidljivost,
 8. usluga upravljanja projektom pružene od strane vanjskih stručnjaka.

PRETRAŽIVANJE NATJEČAJA