Ostvarite svoje idejeNATJEČAJ ZA PROVEDBU PODMJERE 6.1. „POTPORA ZA POKRETANJE POSLOVANJA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA“ – TIP OPERACIJE 6.1.1. „POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA“ZA PODUZETNIKE U TURIZMU NOVIH 300 MILIJUNA KUNANATJEČAJ „POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP U PODRUČJIMA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT)“TRAJNO OTVOREN NATJEČAJ ZA MSP ZA ULAGANJE U IZGRADNJU PROIZVODNIH KAPACITETA I ULAGANJE U OPREMUTRAJNO OTVOREN NATJEČAJ ZA MSP ZA ULAGANJE U PROIZVODNU TEHNOLOGIJU

Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga „Ulaganje u zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini“ HR. MIZ 9.a1

 • Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
 • Natječaj otvoren: 15.09.2015.
 • Rok za prijavu: 15.09.2016.
 • Tema / Sektor: Zdravlje
 • Država: Hrvatska
 • Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Fizičke osobe, Ustanove
 • Financijska alokacija: 140 600 000 Kn

Opći cilj: ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga je ulaganje u zdravstvenu i socijalnu infrastrukturu što pridonosi nacionalnom, regionalnom i lokalnom razvoju, smanjujući nejednakosti u smislu zdravstvenog statusa, promičući socijalnu uključenost, kulturne i rekreativne usluge te prelazak s institucionalne zaštite na skrb u zajednici.

 

Specifični cilj poziva: poboljšanje pristupa primarnoj i hitnoj zdravstvenoj zaštiti, s naglaskom na udaljena i deprivirana područja

 

Ciljne skupine:

Pružatelji zdravstvene zaštite na primarnoj razini:

 • Koncesionari
 • Domovi zdravlja

 

Prihvatljivi prijavitelji pružaju zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini koja se pruža kroz sljedeće djelatnosti :

 • Opće/obiteljske medicine
 • Zdravstvene zaštite predškolske djece
 • Zdravstvene zaštite žena
 • Dentalne zdravstvene zaštite

 

Krajnji korisnici su svi stanovnici depriviranih područja.

 

Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava

 

IZVOR SREDSTAVA

 • Namjenska sredstva EU Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) – 85%

 

UKUPAN BUDŽET

 • 600.000, 00

 

IZVORI SREDSTAVA :

 • Namjenska sredstva 85%
 • Vlastita sredstva 15%

 

 

INTENZITET POTPORA:

 

CILJNA GRUPA

Domovi zdravlja maksimalan intenzitet potpore – 76. 000.000, 00

Koncesionari maksimalan intenzitet potpore – 64. 400.000, 00

 

 

 

CILJNA GRUPA NAJNIŽI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA NAJVIŠI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA
Domovi zdravlja 500000 4.000.000, 00

 

Koncesionari 40000 450000

 

 

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:

 

Dom zdravlja: trajanje projekta je od minimalno 6 mjeseci do maksimalno 12 mjeseci, predviđeno za nabavku opreme, infrastrukturne radove sa ili bez nabavke

 

Koncesionari: trajanje projekta je od minimalno 6 mjeseci do maksimalno 12 mjeseci, predviđeno za nabavku opreme

 

 

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

 

DOM ZDRAVLJA

 1. Nabava dijagnostičko-terapijske i ostale medicinsko-tehničke opreme u službi pružanja zdravstvene zaštite na primarnoj razini;
 2. Edukacija liječnika koja za ishod ima dobivanje ovlaštenja za samostalno obavljanje ultrazvučne dijagnostike (prihvatljivo samo kada je u aktivnosti 1 predviđena nabava UZV uređaja);
 3. Manji infrastrukturni zahvati u cilju ispunjenja minimalnih uvjeta propisanih Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme („Narodne novine“ broj 61/11 i 128/12);
 4. Priprema tehničke dokumentacije povezane sa građevinskim radovima dogradnje/rekonstrukcije/adaptacije u cilju ispunjenja minimalnih uvjeta propisanih Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme („Narodne novine“ broj 61/11 i 128/12) (prihvatljivo samo u kombinaciji sa aktivnosti 3);
 5. Nadzor i kontrola nad građenjem (prihvatljivo samo u kombinaciji sa aktivnosti 3);
 6. Upravljanje projektom;
 7. Informiranje i vidljivost u svezi financijske pomoći od strane EU.

 

 

 

KONCESIONARI

 1. Nabava dijagnostičko-terapijske i ostale medicinsko-tehničke opreme u službi pružanja zdravstvene zaštite na primarnoj razini;
 2. Edukacija liječnika koja za ishod ima dobivanje ovlaštenja za samostalno obavljanje ultrazvučne dijagnostike (prihvatljivo samo kada je u aktivnosti 1 predviđena nabava UZV uređaja);
 3. Upravljanje projektom;
 4. Informiranje i vidljivost u svezi financijske pomoći od strane EU.

 

PRETRAŽIVANJE NATJEČAJA