Inovacije u poduzetništvu

Cilj ovog trajno otvorenog poziva su novi, inovativni proizvodi i usluge koje pružaju mala i srednja poduzeća i povećanje broja prijava patenata i razvoja znanja.

Specifični cilj je poboljšana inovativnost malih i srednjih poduzetnika.

Prihvatljive aktivnosti su:
– komercijalizacija rezultata procesa istraživanja i razvoja (i onih koje provode mala i srednja poduzeća samostalno i onih koji su kupljeni na tržištu) kroz poslovnu aktivnost;
– transfer tehnologije, inovativnog razvoja novih ili znatno poboljšanih postojećih proizvoda, usluga ili procesa, a koji mala i srednja poduzeća provode samostalno;
– stjecanje, provjere i obrane patenata i druge nematerijalne imovine, provedba prava intelektualnog vlasništva;
– angažiranje visoko kvalificiranih stručnjaka iz istraživanja i znanosti;
– savjetodavne i druge potporne usluge za inovacije, uključujući i savjetovanja za mala i srednja poduzeća za zaštitu prava intelektualnog vlasništva i upravljanja.

 

Prihvatljivi korisnici su mala i srednja poduzeća (uključujući novoosnovana poduzeća (en. start–up) i nova, izdvojena (en. spin–off) poduzeća).

Ukupna vrijednost raspoloživih bespovratnih sredstava iznosi 76.000.000,00 HRK.

Važna napomena: Indikativni datum objave natječaja je 29. veljače 2016. godine.

Za dodatne informacije obratite nam se na: info@propak.hr