Ostvarite svoje idejeNATJEČAJ ZA PROVEDBU PODMJERE 6.1. „POTPORA ZA POKRETANJE POSLOVANJA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA“ – TIP OPERACIJE 6.1.1. „POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA“ZA PODUZETNIKE U TURIZMU NOVIH 300 MILIJUNA KUNANATJEČAJ „POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP U PODRUČJIMA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT)“TRAJNO OTVOREN NATJEČAJ ZA MSP ZA ULAGANJE U IZGRADNJU PROIZVODNIH KAPACITETA I ULAGANJE U OPREMUTRAJNO OTVOREN NATJEČAJ ZA MSP ZA ULAGANJE U PROIZVODNU TEHNOLOGIJU

Predmet poziva: Poboljšanje poslovnog razvoja malog i srednjeg poduzetništva u turizmu poticanjem ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, kroz izgradnju i opremanje novih ili rekonstrukciju i opremanje postojećih građevina hotela (uključuje hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština ili difuzni hotel), minimalne kategorije 3, 4 ili 5 zvjezdica uz obveznu realizaciju dodatnih sadržaja koji doprinose produljenju […]

Read More »

Europska komisija je 26.svibnja 2015. godine odobrila Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. vrijednog oko 2.4 milijarde EUR-a. Programom je definirano 16 mjera koje imaju za cilj povećanje konkurentnosti poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije te unaprjeđenja životnih i radni uvjeta u ruralnim područjima Republike Hrvatske. Na našim stranicama moći ćete pronaći aktualne natječaje […]

Read More »

PODMJERE 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, TIP OPERACIJE 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014.-2020. U nastavku donosimo sažete informacije vezane uz raspisani Pravilnik o provedbi MJERE 04 koji je raspisan 30.9.2015. godine,  a stupio je na snagu […]

Read More »

PODMJERE 3.1. „Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvlaitete“ I PODMJERE 3.2. „Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu“ IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014.-2020. U nastavku donosimo sažete informacije vezane uz raspisani Pravilnik o provedbi MJERE 03 koji je raspisan 1. listopada 2015. godine, a […]

Read More »

PODMJERE 1.1. „Potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti za stjecanje vještina“, TIP OPERACIJE 1.1.1. „Strukovno osposobljavanje za višostruku skladnost, paket mjera poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene, ekološki uzgoj“  I TIP OPERACIJE 1.1.2. „Strukovno osposobljavanje za poljoprivrednike“ IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014.-2020. U nastavku donosimo sažete informacije vezane uz raspisani Pravilnik o […]

Read More »

U okviru podmjere 6.1. „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“, raspisan je natječaj za tip operacije 6.1.1. „ Potpora mladim poljoprivrednicima“. Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za provođenje aktivnosti navedenih u poslovnom planu. Visina potpore iznosi  50.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, a intenzitet potpore je 100%. Isplata se vrši u 3 rate […]

Read More »

Podnošenje zahtjeva: od 05.10.2015. do 23.12.2015. Poziv namijenjen: mladim poljoprivrednicima koji su po prvi put nositelji Poljoprivrednog gospodarstva (OPG, obrt, poduzeće) – ne duže od 18 mjeseci i koji su mlađi od 40 godina. Uvijet kod prijave je i ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva koja mora iznositi od 8.000 eura do 49.999 eura. Prihvatljive aktivnosti: kupnja domaćih životinja, […]

Read More »

Ciljevi poziva: Poziv je usmjeren na podršku javnim visokim učilištima za proširenje i poboljšanja njihovih smještajnih kapaciteta za studente s naglaskom na studente u nepovoljnom položaju. Opći cilj: Doprinijeti smanjenju troškova studiranja i povećanju pristupa visokom obrazovanju za redovite studente s naglaskom na studente u nepovoljnom položaju. Specifičan cilj: Povećanje kapaciteta studentskih domova kroz rekonstrukciju […]

Read More »

Predmet Poziva: Poziv na podnošenje prijava za sufinanciranje energetske obnove zgrada javnog sektora u kojima se obavljaju javne djelatnosti odgoja i obrazovanja.   Namjena Poziva: Ostvarenje energetskih ušteda kroz energetsku obnovu zgrada javnog sektora koje obavljaju djelatnosti predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja.   Cilj: Postizanje energetskih ušteda – smanjenje […]

Read More »

Predmet Poziva: Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije (glavnog projekta) za projekte energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora u kojima se obavljaju javne djelatnosti odgoja i obrazovanja. Namjena Poziva: Izrada projektne dokumentacije (glavnog projekta) na temelju koje će se omogućiti ulaganja u energetsku obnovu zgrada javnog sektora koje obavljaju djelatnosti predškolskog odgoja, […]

Read More »

PRETRAŽIVANJE NATJEČAJA