Ostvarite svoje idejeNATJEČAJ ZA PROVEDBU PODMJERE 6.1. „POTPORA ZA POKRETANJE POSLOVANJA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA“ – TIP OPERACIJE 6.1.1. „POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA“ZA PODUZETNIKE U TURIZMU NOVIH 300 MILIJUNA KUNANATJEČAJ „POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP U PODRUČJIMA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT)“TRAJNO OTVOREN NATJEČAJ ZA MSP ZA ULAGANJE U IZGRADNJU PROIZVODNIH KAPACITETA I ULAGANJE U OPREMUTRAJNO OTVOREN NATJEČAJ ZA MSP ZA ULAGANJE U PROIZVODNU TEHNOLOGIJU

Opći cilj: ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga je ulaganje u zdravstvenu i socijalnu infrastrukturu što pridonosi nacionalnom, regionalnom i lokalnom razvoju, smanjujući nejednakosti u smislu zdravstvenog statusa, promičući socijalnu uključenost, kulturne i rekreativne usluge te prelazak s institucionalne zaštite na skrb u zajednici.   Specifični cilj poziva: poboljšanje pristupa primarnoj i hitnoj zdravstvenoj zaštiti, […]

Read More »

Dana 02.11.2015. Uprava  za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju obavještava potencijalne korisnike tipa operacije 4.1.1. kako se natječaj za spomenutu operaciju odgađa do daljnjega, jer je potrebno izvršiti detaljnu analizu pristiglih prijava na prvi natječaj.   Napominjemo kako su troškovi izrade projektne dokumentacije, a koje su potencijalni prijavitelji imali pri […]

Read More »

Dana 02.11.2015. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je izdane odluke za Mjere 4. Vezani dokumenti objavljeni dana 02.11.2015. su: Popis korisnika Mjera 4 Radni izvještaj operacija 4.1.1.   (Izvor:http://www.apprrr.hr/izdane-odluke-za-mjeru-4-1621.aspx)   Za više informacija ili za pomoć oko izrade natječajne dokumentacije, kontaktirajte nas putem e-maila: info@propak.hr ili brzim linkom http://www.propak.hr/kontakt/

Read More »

Objavljeni su indikativni datumi raspisivanja natječaja u okviru podmjera 4.1. i 4.2. koji će biti raspisivani za tipove operacija kako slijedi: 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ (04.11.2015. – 15.01.2016.) Opširnije 4.1.2. „Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“ (28.10.2015.- 30.12.2015.) Opširnije 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim […]

Read More »

Status: u najavi (indikativan datum  raspisivanja: 28.10.2015.-30.12.2015.) Korisnici: Korisnici su fizičke i pravne osobe koje se bave ili se namjeravaju baviti preradom proizvoda, osim proizvoda Ribarstva Visina potpore: Najniža vrijednost po projektu može iznositi 10.000 eura u kunskoj protuvrijednosti Najviša vrijednost po projektu može iznositi 3.000.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti. Iznimno najviša vrijednost javne potpore […]

Read More »

Status: u najavi (indikativan datum raspisivanja: 04.11.2015.-15.01.2016.) Korisnici: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava Visina potpore: Najniža vrijednost po projektu može iznositi 5.000 eura u kunskoj protuvrijednosti Najviša vrijednost po projektu može iznositi 2.000.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti Iznimno najviša vrijednost javne potpore po projektu može iznositi do 3.000.000,00 eura u kusnoj […]

Read More »

Predmet Poziva: Poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a poticanjem ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, posebice kroz opremanje poslovnih jedinica. Namjena: Poticanje investicija u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacijom proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljitom promjenom u […]

Read More »

Prijavitelji: pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće. Predmet Poziva: Poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a poticanjem ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, posebice kroz izgradnju i opremanje poslovnih jedinica. Namjena: Poticanje investicija u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacijom proizvodnje poslovne […]

Read More »

  Natječaj otvoren:  od 15.09.2015 – 15.02.2016. Prijavitelji: pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće Predmet Poziva: Poticanje primjene i poboljšanja informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) u MSP koja posluju u područjima s razvojnim posebnostima RH. Namjena Poziva: Poticanje ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezanu s uvođenjem novih i/ili poboljšanjem […]

Read More »

Natječaj je otvoren i prijave se zaprimaju od 14.10.2015. do 31.12.2016. godine, odnosno do iskorištenja sredstava. U okviru ovog Programa osigurano je 40.000.000 eura za razdoblje 2014.-2020., prikazanih u Državnom proračunu Republike Hrvatske u iznosu od 304.000.000 kuna na izvoru Europskog fonda za regionalni razvoj. Na natječaj se mogu prijaviti pravne ili fizčke osobe koje […]

Read More »

PRETRAŽIVANJE NATJEČAJA