Ostvarite svoje idejeNATJEČAJ ZA PROVEDBU PODMJERE 6.1. „POTPORA ZA POKRETANJE POSLOVANJA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA“ – TIP OPERACIJE 6.1.1. „POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA“ZA PODUZETNIKE U TURIZMU NOVIH 300 MILIJUNA KUNANATJEČAJ „POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP U PODRUČJIMA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT)“TRAJNO OTVOREN NATJEČAJ ZA MSP ZA ULAGANJE U IZGRADNJU PROIZVODNIH KAPACITETA I ULAGANJE U OPREMUTRAJNO OTVOREN NATJEČAJ ZA MSP ZA ULAGANJE U PROIZVODNU TEHNOLOGIJU

Europska komisija je 26.svibnja 2015. godine odobrila Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. vrijednog oko 2.4 milijarde EUR-a. Programom je definirano 16 mjera koje imaju za cilj povećanje konkurentnosti poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije te unaprjeđenja životnih i radni uvjeta u ruralnim područjima Republike Hrvatske. Na našim stranicama moći ćete pronaći aktualne natječaje […]

Read More »

Korisnici: mali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici, veliki poduzetnici Fond: Europski fond za regionalni razvoj Cilj ovog poziva: je dodjeljivanje državne potpore za aktivnosti istraživanja i razvoja poslovnog sektora s ciljem razvoja novih proizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa te povećanje njihove suradnje sa znanstveno istraživačkim institucijama. Potpore će se dodjeljivati poduzetnicima koji provode […]

Read More »

Visina potpore: Najniži iznos po projektu: 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti Najviši iznos po porojektu: 2.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, odnosno do 3.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti u sektoru: svinjogojstva, za ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za tov svinja i/ili repro centra, peradarstva, za ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za tov svinja i/ili […]

Read More »

Dana 3.studenoga 2015. godine, Ministarstvo poljoprivrede na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15), donosi pravilnik o PROVEDBI PODMJERE 6.4.   Korisnici: poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika te fizičke osobe koje su nositelji ili članovi obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji pokreću ili razvijaju nepoljoprivredne djelatnosti. Visina potpore: Najniži iznos javne potpore […]

Read More »

VISINA POTPORE: Najniža vrijednost potpore po projektu: 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti Najviša vrijednost potpore po projektu: 2.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, odnosno 3.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti i to u sektoru: Voća i povrća, za ulaganja u zatvorene/zaštićene prostore i/ili ulaganja u podizanje novih višegodišnjih nasada UDIO POTPORE: može iznositi od 50% do maksimalnih […]

Read More »

Dana 4. Studenoga 2015. godine Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je dva natječaja za provedbu podmjere 4.1. “Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva” – provedba operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”.  Natječaji se odnose na sektore: 1. Svinjogojstva i peradarstva i 2. Voća i povrća.

Read More »

PRETRAŽIVANJE NATJEČAJA