Ostvarite svoje idejeNATJEČAJ ZA PROVEDBU PODMJERE 6.1. „POTPORA ZA POKRETANJE POSLOVANJA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA“ – TIP OPERACIJE 6.1.1. „POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA“ZA PODUZETNIKE U TURIZMU NOVIH 300 MILIJUNA KUNANATJEČAJ „POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP U PODRUČJIMA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT)“TRAJNO OTVOREN NATJEČAJ ZA MSP ZA ULAGANJE U IZGRADNJU PROIZVODNIH KAPACITETA I ULAGANJE U OPREMUTRAJNO OTVOREN NATJEČAJ ZA MSP ZA ULAGANJE U PROIZVODNU TEHNOLOGIJU

Cilj je doprinos poboljšanju energetske učinkovitosti i uvođenje (prebacivanje na) korištenja obnovljivih izvora energije u privatnom uslužnom sektoru (turizam i trgovina). Specifični cilj je povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u privatnom uslužnom sektoru (turizam i trgovina). Prihvatljive aktivnosti uključuju: – mjere energetske učinkovitosti koje dovode do smanjenja potrošnje energije, kao što su ulaganja u […]

Read More »

Cilj je doprinos poboljšanju energetske učinkovitosti i uvođenje (prebacivanje na) korištenja obnovljivih izvora energije u poduzećima, posebice u sektoru prerađivačke industrije, poimence; industrija željeza i čelika, obojenih metala, kemijska, industrija stakla, keramike i građevinskog materijala, ekstrakcija rude, tekstilna, industrija kože i odjeće, papirna i tisak, inženjering i industrija drugih metala, osim hrane, pića i duhanske […]

Read More »

Cilj ovog trajno otvorenog poziva su novi, inovativni proizvodi i usluge koje pružaju mala i srednja poduzeća i povećanje broja prijava patenata i razvoja znanja. Specifični cilj je poboljšana inovativnost malih i srednjih poduzetnika. Prihvatljive aktivnosti su: – komercijalizacija rezultata procesa istraživanja i razvoja (i onih koje provode mala i srednja poduzeća samostalno i onih […]

Read More »

Cilj je bolji pristup visokokvalitetnim uslugama za MSP-e koji teže razvoju, inovativnosti i rastu. Specifični cilj je stvaranje povoljnog okruženja za rast i razvoj novih poduzeća. Prihvatljive aktivnosti su: – stvaranje i razvoj mreže PPI-a, koordinacija i povezivanje sudionika mreže i definiranje usluga i standarda kao i nadzor nad pruženim uslugama te edukacija djelatnika PPI-a; […]

Read More »

Cilj ovog ograničenog postupka dodjele je poboljšanje inovacijskog okruženja i povećanje aktivnosti istraživanja,  razvoja i inovacija u poslovnom sektoru kroz razvoj Centara  kompetencija i povezanih projekata istraživanja i razvoja. Specifični cilj je jačanje djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija poslovnog sektora kroz stvaranje povoljnog inovacijskog okruženja. Sukladno tri organizacijska modela centara kompetencija (CEKOM-a) prihvatljive aktivnosti su: U modelu […]

Read More »

Cilj je podržavati razvoj novih proizvoda (dobara i usluga), tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije te jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije, kroz poboljšanje njihove suradnje s institucijama za istraživanje i razvoj. Specifični cilj je novi proizvodi i usluge kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI). Prihvatljive […]

Read More »

Cilj ovog ograničenog postupka dodjele je razvoj graničnih istraživanja i jačanje kapaciteta Znanstvenih centara izvrsnosti (ZCI) čija je misija da znanstvenim istraživanjima i njihovom mogućom primjenom pomiču granice istraživanja, znanja i društva općenito, čime se povećava i unaprjeđuje međunarodna vidljivost i prepoznatljivost hrvatske znanstvene zajednice te pridonosi razvoju gospodarstva i društva u cjelini. Prihvatljive aktivnosti […]

Read More »

Cilj ovog trajno otvorenog poziva je jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije pružanjem potpore organizacijskoj reformi/promjenama i razvoju IRI infrastrukture znanstvenih organizacija s ciljem poboljšanja kvalitete, opsega i relevantnosti istraživačkih aktivnosti te njihove transformacije u međunarodno konkurentne znanstvene institucije koje stvaraju novu znanstvenu, društvenu i ekonomsku vrijednost. Prihvatljive aktivnosti su: – izgradnju IRI infrastrukture: […]

Read More »

Cilj ovog otvorenog poziva je povećanje tržišno orijentiranih IRI aktivnosti podupiranjem suradničkih projekata znanstvenih organizacija i diseminacije rezultata u poslovni sektor u cilju rješavanja tržišnih nedostataka nastalih zbog nedostatnog ulaganja u istraživanje i razvoj te podizanja razine visoko kvalitetnih istraživačkorazvojno–inovacijskih aktivnosti u Republici Hrvatskoj. Specifični cilj je povećana sposobnost sektora istraživanja i razvoja (IR) za […]

Read More »

Prihvatljivi korisnici su znanstvene organizacije koje su upisane u Upisnik znanstvenih organizacija MZOS-a te jedinice lokalne i regionalne uprave. Cilj ovog trajno otvorenog poziva je razvoj projektne dokumentacije za infrastrukturne projekte u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija kako bi se omogućilo jačanje kapaciteta i podizanje spremnosti za korištenje ESI fondova te pospješio i ubrzao proces transformacije hrvatskih […]

Read More »

PRETRAŽIVANJE NATJEČAJA