Ostvarite svoje idejeNATJEČAJ ZA PROVEDBU PODMJERE 6.1. „POTPORA ZA POKRETANJE POSLOVANJA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA“ – TIP OPERACIJE 6.1.1. „POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA“ZA PODUZETNIKE U TURIZMU NOVIH 300 MILIJUNA KUNANATJEČAJ „POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP U PODRUČJIMA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT)“TRAJNO OTVOREN NATJEČAJ ZA MSP ZA ULAGANJE U IZGRADNJU PROIZVODNIH KAPACITETA I ULAGANJE U OPREMUTRAJNO OTVOREN NATJEČAJ ZA MSP ZA ULAGANJE U PROIZVODNU TEHNOLOGIJU

Objavljeni su indikativni datumi raspisivanja natječaja u okviru podmjera 4.1. i 4.2. koji će biti raspisivani za tipove operacija kako slijedi: 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ (04.11.2015. – 15.01.2016.) Opširnije 4.1.2. „Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“ (28.10.2015.- 30.12.2015.) Opširnije 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim […]

Read More »

Status: u najavi (indikativan datum  raspisivanja: 28.10.2015.-30.12.2015.) Korisnici: Korisnici su fizičke i pravne osobe koje se bave ili se namjeravaju baviti preradom proizvoda, osim proizvoda Ribarstva Visina potpore: Najniža vrijednost po projektu može iznositi 10.000 eura u kunskoj protuvrijednosti Najviša vrijednost po projektu može iznositi 3.000.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti. Iznimno najviša vrijednost javne potpore […]

Read More »

Status: u najavi (indikativan datum raspisivanja: 04.11.2015.-15.01.2016.) Korisnici: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava Visina potpore: Najniža vrijednost po projektu može iznositi 5.000 eura u kunskoj protuvrijednosti Najviša vrijednost po projektu može iznositi 2.000.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti Iznimno najviša vrijednost javne potpore po projektu može iznositi do 3.000.000,00 eura u kusnoj […]

Read More »

Predmet Poziva: Poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a poticanjem ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, posebice kroz opremanje poslovnih jedinica. Namjena: Poticanje investicija u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacijom proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljitom promjenom u […]

Read More »

Prijavitelji: pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće. Predmet Poziva: Poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a poticanjem ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, posebice kroz izgradnju i opremanje poslovnih jedinica. Namjena: Poticanje investicija u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacijom proizvodnje poslovne […]

Read More »

  Natječaj otvoren:  od 15.09.2015 – 15.02.2016. Prijavitelji: pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće Predmet Poziva: Poticanje primjene i poboljšanja informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) u MSP koja posluju u područjima s razvojnim posebnostima RH. Namjena Poziva: Poticanje ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezanu s uvođenjem novih i/ili poboljšanjem […]

Read More »

Natječaj je otvoren i prijave se zaprimaju od 14.10.2015. do 31.12.2016. godine, odnosno do iskorištenja sredstava. U okviru ovog Programa osigurano je 40.000.000 eura za razdoblje 2014.-2020., prikazanih u Državnom proračunu Republike Hrvatske u iznosu od 304.000.000 kuna na izvoru Europskog fonda za regionalni razvoj. Na natječaj se mogu prijaviti pravne ili fizčke osobe koje […]

Read More »

Predmet poziva: Poboljšanje poslovnog razvoja malog i srednjeg poduzetništva u turizmu poticanjem ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, kroz izgradnju i opremanje novih ili rekonstrukciju i opremanje postojećih građevina hotela (uključuje hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština ili difuzni hotel), minimalne kategorije 3, 4 ili 5 zvjezdica uz obveznu realizaciju dodatnih sadržaja koji doprinose produljenju […]

Read More »

Europska komisija je 26.svibnja 2015. godine odobrila Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. vrijednog oko 2.4 milijarde EUR-a. Programom je definirano 16 mjera koje imaju za cilj povećanje konkurentnosti poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije te unaprjeđenja životnih i radni uvjeta u ruralnim područjima Republike Hrvatske. Na našim stranicama moći ćete pronaći aktualne natječaje […]

Read More »

PODMJERE 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, TIP OPERACIJE 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014.-2020. U nastavku donosimo sažete informacije vezane uz raspisani Pravilnik o provedbi MJERE 04 koji je raspisan 30.9.2015. godine,  a stupio je na snagu […]

Read More »

PRETRAŽIVANJE NATJEČAJA