Ostvarite svoje idejeNATJEČAJ ZA PROVEDBU PODMJERE 6.1. „POTPORA ZA POKRETANJE POSLOVANJA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA“ – TIP OPERACIJE 6.1.1. „POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA“ZA PODUZETNIKE U TURIZMU NOVIH 300 MILIJUNA KUNANATJEČAJ „POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP U PODRUČJIMA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT)“TRAJNO OTVOREN NATJEČAJ ZA MSP ZA ULAGANJE U IZGRADNJU PROIZVODNIH KAPACITETA I ULAGANJE U OPREMUTRAJNO OTVOREN NATJEČAJ ZA MSP ZA ULAGANJE U PROIZVODNU TEHNOLOGIJU

Announcement for tenders

Priprema i provedba energetske obnove i poticanje OIE...

 • Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
 • Tema / Sektor: Energija
 • Država: Hrvatska
 • Prijavitelji: Fizičke osobe
More about the project

Promicanje održivog korištenja prirodne baštine (6c2.1.)

 • Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
 • Tema / Sektor: Okoliš, Infrastruktura
 • Država: Hrvatska
 • Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Mala i srednja poduzeća, Ustanove
More about the project

Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na...

 • Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
 • Tema / Sektor: Zdravlje
 • Država: Hrvatska
 • Prijavitelji: Ministarstva
More about the project

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u privatnom...

 • Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaj u najavi
 • Tema / Sektor: Okoliš, Energija, Poduzetništvo, Turizam
 • Država: Hrvatska
 • Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća
More about the project

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim...

 • Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaj u najavi
 • Tema / Sektor: Okoliš, Energija, Poduzetništvo, Infrastruktura
 • Država: Hrvatska
 • Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća
More about the project

Inovacije u poduzetništvu

 • Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaj u najavi
 • Tema / Sektor: Poduzetništvo
 • Država: Hrvatska
 • Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća
More about the project

Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) za pružanje...

 • Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaj u najavi
 • Tema / Sektor: Demokratizacija i dobro upravljanje, Poduzetništvo
 • Država: Hrvatska
 • Prijavitelji: Razvojne agencije, Poduzetnički inkubatori
More about the project

Podrška razvoju Centara kompetencija (1b2.3)

 • Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaj u najavi
 • Tema / Sektor: Znanost i tehnologija
 • Država: Hrvatska
 • Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Udruge, Instituti, Ustanove
More about the project

Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze...

 • Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaj u najavi
 • Tema / Sektor: Znanost i tehnologija
 • Država: Hrvatska
 • Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća
More about the project

Vrhunska istraživanja Znanstvenih centara izvrsnosti (1a1.2)

 • Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaj u najavi
 • Tema / Sektor: Mladi, Obrazovanje, Ostalo, Znanost i tehnologija
 • Država: Hrvatska
 • Prijavitelji: Instituti, Ustanove
More about the project

Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru...

 • Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaj u najavi
 • Tema / Sektor: Informacijske i komunikacijske tehnologije, Ostalo, Infrastruktura
 • Država: Hrvatska
 • Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Instituti, Ostalo
More about the project

Ulaganje u znanost i inovacije (1a1.4)

 • Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaj u najavi
 • Tema / Sektor: Mladi, Ostalo, Zapošljavanje, Znanost i tehnologija
 • Država: Hrvatska
 • Prijavitelji: Instituti, Fakulteti, Ustanove
More about the project
eu-fond

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija”.

TENDER SEARCHING